všetky novinkyNovinkyZúčtovanie odchýlok na trhu s elektrickou energiou podľa pravidiel platných od 1.1.2005

15. 1. 2005

Zabezpečiť náročnú úlohu implementovať do 31.12.2004 nové legislatívne pravidlá v zúčtovaní odchýlok na trhu s elektrickou energiou, ktoré platia od 1.1.2005, a to dodávkou produktu XMatik® NT/OFS V5.0 sa rozhodla spoločnosť SEPS, a.s.
Dodávkou je zabezpečená podpora zadávania hodinových diagramov vo formáte ESS XML, podpora zadávania hodinových diagramov dodávateľov, úprava vyhodnocovania systémových poplatkov podľa rozhodnutia ÚRSO 0001/2004/05/E, úprava vyhodnocovania poplatkov za prístup podľa rozhodnutia ÚRSO 0001/2004/05/E, podpora zadávania cenníka za regulačnú energiu, vyhodnotenie hodinových výkonov dodávateľov, zmeny vo fakturácii odchýlok odberateľov a dodávateľov podľa rozhodnutia ÚRSO 0006/2004/05/E, podpora unbundlingu, podpora importu nameraných hodnôt vo formáte MS CONS, zmeny pravidiel pre oceňovanie odchýlok subjektov podľa rozhodnutia ÚRSO 0006/2004/05/E.
Zároveň je realizovaný aj interfejs na prevádzkovaný systém Empire odberateľa.

Predchádzajúce novinky

Pracovný seminár „Implementácia systému ETSO v SEPS, a.s.“
16. 1. 2005

Spoločnosť sféra, a.s., ako dodávateľ systému zúčtovania odchýlok na trhu s elektrickou energiou pre SEPS, a.s., organizuje 19.1.2005 od 9:00 v hoteli Danube Bratislava (www.hoteldanube.com) pracovný seminár s programom: Plánovací systém ETSO (E...

Implementácia bezpečnostnej infraštruktúry PKI v SEPS, a.s.
15. 1. 2005

Sme dodávateľom technických aj programových prostriedkov ako aj služieb pre komplexnú implementáciu bezpečnostnej infraštruktúry PKI (Public Key Infrastructure), ktorá zabezpečí funkčnosť elektronického podpisu v systémoch obchodovania s elektrickou ...

MicroStation PowerDraft zdarma pre školstvo
14. 1. 2005

6. januára 2005 spoločnosť Bentley Systems, Incorporated, jeden z najvýznamnejších partnerov Sféra, a.s., oznámila, že ako rozšírenie svojho nedávno zahájeného programu "You Deserve Better" (zameraného na pomoc užívateľom AutoCAD, ktorí sa musia vyro...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®