všetky novinkyNovinkyZúčastňujeme sa na pripojení Rumunska k spoločnému trhu s elektrinou MC CZ-SK-HU

7. 2. 2014

Od prvých dní februára sa rozbieha projekt pripojenia Rumunska do integrovaného stredoeurópskeho denného trhu s elektrinou Českej republiky, Slovenska a Maďarska, prostredníctvom metódy Market Coupling (MC). Dodávateľom riešenia spoločnosti OKTE, a.s., ktorá sa zúčastňuje projektových prác, bude naša spoločnosť sféra, a.s. Pôjde o ďalšie rozšírenie funkčnosti nášho produktu XMtrade®/ISOT (Informačný systém organizátora trhu).
Projekt nadväzuje na Memorandum o porozumení z júla 2013. Následne sa Riadiaci výbor, zložený zo zástupcov národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO, HEA a ANRE), prevádzkovateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR, a Transelectrica) a organizátorov národných trhov s elektrinou (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM), rozhodol integrovať denné trhy s elektrinou CZ-SK-HU-RO.
Projekt nového integrovaného riešenia predstavuje ďalší posun k budúcej integrácii trhov s elektrinou Európskej únie.

Predchádzajúce novinky

Dodávateľom elektriny pomáhame v súvislosti s centrálnou fakturáciou
7. 2. 2014

Od prvého dňa tohto roku sú účinné zmeny v mechanizme výberu taríf vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. V súvislosti s novým mechanizmom výberu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) pre dodávateľov elektriny zabe...

Dokumentácia pre Aupark Schopping Center
7. 1. 2014

Aj Aupark Schopping Center v Bratislave, jedno z najväčších nákupno-zábavných centier v SR, je miestnou distribučnou sústavou (MDS). Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Aupark, a.s., ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny pre všetky odberné miesta svoji...

PF 2014
19. 12. 2013


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®