všetky novinkyNovinkyZmena adresy

15. 1. 2016

Od 14.12.2015 má spoločnosť sféra, a.s., novú korešpondenčnú adresu.

Dňom 15.1.2016 je korešpondenčná adresa totožná s adresou sídla spoločnosti, t.j. s fakturačnou adresou.

Nová adresa: sféra, a.s., Karadžičova 2, 811 08  Bratislava

Ostatné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie ako aj telefónne čísla) ostávajú nezmenené.

V prípade potreby nás kontaktuje telefonicky: 02 5021 3142 alebo 0918 609 613 alebo e-mailom: info@sfera.sk

Predchádzajúce novinky

PF 2016
18. 12. 2015

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
13. 12. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva,...

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou
16. 10. 2015

Desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® - elektrina, tentokrát s podtitulom "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou", sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospo...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®