všetky novinkyNovinkyZáverečné hodnotenie medzinárodného projektu

27. 10. 2009

V dňoch 12. a 13.10.2009 sa v Malej Tŕni konalo stretnutie medzinárodného projektového výboru, ktorý riadil proces integrácie českého a slovenského krátkodobého trhu s elektrinou.
Stretnutie hodnotilo obdobie od úspešného uvedenia spoločného trhu do prevádzky, keď 1.september 2009 sa stal prvým obchodným dňom prepojených trhov SR a ČR. Prítomní boli zodpovední zástupcovia troch hlavných účastníkov projektu, t.j. OTE, a.s., ČEPS, a.s., za Českú republiku a SEPS, a.s., za Slovenskú republiku, ďalej zástupca Ministerstva hospodárstva SR a zástupca spoločnosti Euroenergy, spol. s r.o. (koordinátor projektu za českú stranu). Za dodávateľa IS OTE zástupca spoločnosti INDRA Czech Republic, s.r.o., ďalej zástupca spoločnosti INDRA Slovakia, a.s. (konzultant SEPS, a.s.), a zástupcovia našej spoločnosti ako dodávateľa Informačného systému organizátora trhu v SEPS, a.s., pod obchodným názvom XMtrade®/ISOT. Všetci účastníci hodnotili pozitívne výsledky projektu, enormne krátky čas na realizáciu a konzultovali ďalšie možnosti a formy spolupráce pri podpore prevádzky integrovaných trhov.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®