všetky novinkyNovinkyZavŕšenie II. etapy výskumu a vývoja nových inteligentných riešení

15. 8. 2023

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení, realizovaný od 11.2019 v rámci projektu MCE (Medzinárodné centrum excelentnosti) zavŕšil svoju II. etapu. Výskum sa zameriaval na súčasné trendy a požiadavky týkajúce sa podpory využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie. Konzorcium pozostávalo zo 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom bola nadnárodná spoločnosť Atos IT Solutions and Services, s.r.o. (od 3.7.2023 zmena obchodného mena na Eviden Slovakia s.r.o.) a partnermi boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a naša spoločnosť SFÉRA, a.s.

Projekt bol financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

 V projekte naša spoločnosť realizovala:

 Medzi dosiahnuté výstupy projektu taktiež patria:

Vytvorenie modelu elektrickej siete pre simuláciu vplyvu obnoviteľných zdrojov energie a ostatných prvkov siete na pripojené zariadenia v elektrickej sústave umožní realizovať výpočty modelov mikrogridov pre návrh nového mikrogridu, optimalizáciu a rozvoj existujúcich mikrogridov a zabezpečenie vyššej bezpečnosti energetickej sústavy elimináciou negatívnych dopadov a nežiadúcich javov v sieti. 

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí prispeli k dodržaniu termínov a ku kvalite finálnych výstupov.

 

Predchádzajúce novinky

Úspešné partnerstvo s KInIT otvorilo nový míľnik spolupráce
11. 8. 2023

Úspešné zavŕšenie našej spolupráce s KInIT - Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií v oblasti dátovej analýzy a detekcie anomálií a anomálnych odberov v skupine odberných miest nám otvoril novú etapu spolupráce.  Míľnik spolupráce, ktorý bol u...

Úspešné ukončenie projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja
7. 8. 2023

K 30. 6. 2023 bol úspešne ukončený projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bol realizovaný vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho roz...

SAPI Energy Conference privíta účastníkov 4.-5.10.2023
27. 7. 2023

Aktuálne témy zo sveta udržateľnej energetiky budú obsahom  13. ročníka uznávanej odbornej konferencie SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec****. Uznávaní domáci aj zahraniční energetickí experti prinesú odborné názory...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®