všetky novinkyNovinkyZáruky pôvodu elektriny od 1.1.2020 po novom

8. 3. 2019

Novým projektom pre spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečíme implementáciu informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET).

Nedávna legislatívna reforma podpory OZE a VÚ KVET presúva kompetencie evidencie záruk pôvodu elektriny s účinnosťou od 1. 1. 2020 na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Elektronické vydávanie, prevody, uplatnenie a rušenie záruk pôvodu bude implementované v súlade so štandardmi európskej platformy Association of Issuing Bodies (AIB). To zabezpečí aj uznanie záruky pôvodu vydanej v inom členskom štáte EÚ a organizáciu aukcií na nevyužité záruky, ktoré spoločnosť OKTE, a.s., umiestni na svoju obchodnú platformu.

Predchádzajúce novinky

Nová zákonná povinnosť spoločnosti OKTE, a.s.
5. 3. 2019

Pre spoločnosť OKTE, a.s., v predstihu implementujeme systém pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Činnosť zúčtovania zabezp...

Workshop 12.3.2019: Obnoviteľné zdroje a inovácie v energetike
28. 2. 2019

ENERGOKLUB® v spolupráci s FutureNow a HubHub organizuje workshop, otvorený pre širokú odbornú verejnosť. Aké politické a technologické trendy sa presadzujú v energetike? Dajú sa nové trendy skutočne implementovať v praxi, a ak áno, za akých podmienok? ...

Systém správy IT zariadení pre Národnú diaľničnú spoločnosť
8. 2. 2019

Nový produkt XMatik®.smart|EAM bol úspešne nasadený za účelom evidencie a správy IT zariadení klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s., v rámci jej sídla v Bratislave. Analýza, spracovanie vstupných údajov, konfigurácia a nasadenie do produkčnej prevádz...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®