všetky novinkyNovinkyZáporné ceny na portáli ISOT

6. 10. 2011

V rámci rozvoja, ktorý spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje v súlade európskymi štandardmi a odporučeniami, sa na organizovanom dennom trhu na Slovensku a v Čechách, po dohode príslušných regulátorov, zavádzajú záporné ceny pre obchodovanie s elektrinou. Umožnia efektívnejšie riešiť situáciu s prebytočnou elektrinou na trhu. Naša spoločnosť ako autor a dodávateľ Informačného systému organizátora trhu na báze produktu XMtrade®/ISOT realizuje pre OKTE, a.s., príslušné zmeny a rozšírenia v informačnom systéme tak, aby bolo obchodovanie dostupné účastníkom trhu už koncom tohto roku.

Predchádzajúce novinky

Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
28. 9. 2011

Dňa 27. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí tretí energetický seminár. Hovorilo sa o zmenách v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok. Téma zaujala 109 účastníkov z 57 spoločností -  účastníkov denného trhu s el...

Sme v centre významného európskeho projektu
22. 9. 2011

Naša spoločnosť ako dodávateľ Informačného systému organizátora trhu (ISOT) na báze produktu XMtrade® prevádzkovaného už dva roky v SR, a tiež jeho integrácie so systémom denného trhu ČR uznávanou metódou Market Coupling (MC) je členom medzinárodnéh...

Informačný systém obchodu a meraní pre SEPS, a.s.
19. 9. 2011

Pre spoločnosť Slovenská elektrizačná sústava, a.s., dodávame Informačný systém obchodu a meraní (ISOM), vybudovaný v prostredí produktu  XMatik®.NET, našej vlajkovej lodi, ako jeho modul a s označením  XMatik®.NET/ISOM V10.3. Dodávka bude realizovaná ako...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®