všetky novinkyNovinky



Zahájenie projektu informačného systému v Prenosovej sústave Slovenských elektrární, a.s.

27. 6. 2001

Naša spoločnosť zahájila v Prenosovej sústave Slovenských elektrární, a.s., projekt informačného systému, ktorý zabezpečí fakturáciu prenesenej elektrickej energie v podmienkach po reštrukturalizácii energetických podnikov v Slovenskej republike. Naša spoločnosť je dodávateľom technológií spoločnosti Compaq, Oracle, Bentley Systems a aplikácie v prostredí produktu XMatik® NT, ktorú prevádzkujú Slovenské elektrárne, a.s., už od 1.1.1996 ako systém odbytu elektrickej energie na Odbore obchodu s elektrickou energiou a palivami. Adaptácia tohto v praxi overeného riešenia bude slúžiť od 1.1.2002 Prenosovej sústave. Riešenie spolupracuje s produktom DGC 500 spoločnosti Telegyr Systems, súčasťou korporácie Siemens, ktorý monitoruje toky elektrickej energie v prenosovej sústave na území SR.

XMatik®.NET

Predchádzajúce novinky

Národné fórum údržby 2001, 23. - 24.5. 2001, Vysoké Tatry
1. 6. 2001

V dňoch 23. - 24.5. 2001 sa v hoteli Permon v Podbanskom uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2001, ktorú pod záštitou ministra hospodárstva SR Doc. Ing. Ľubomíra Haracha, CSc. organizovala Slovenská spoločnosť údržby. K...

Nasadenie systému MicroGRAP/RS® 2000 v Jihomoravskej energetike, a.s.
31. 5. 2001

Jihomoravská energetika, a.s. (JME, a.s.) obstarala upgrade systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu na verziu MicroGRAP/RS® 2000 Verzia 3.1 pre 23 inštalácií. Je po Západočeskej energetike, a.s., druhou elektrárenskou spoločnosťou z ôsmich, kt...

Bentley Enterprise Developer Conference, 15. - 16.2.2001, Barcelona, Spain
18. 1. 2001

Vo februári sa uskutočnila Bentley Enterprise Developer Conference, ktorá bola zameraná predovšetkým na vývoj aplikácií pre MicroStation V8. Prednášky sa venovali novým programovým vlastnostiam a nástrojom pre vývojárov a problematike migrácie ap...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®