všetky novinkyNovinkyXMatik®.smart|EAM certifikovaný pre evidenciu a plánovanie skúšok VTZ

2. 8. 2019

Technická inšpekcia SR vykonala skúšku a potvrdila súlad XMatik®.smart|EAM s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Používaním XMatik®.smart|EAM s rozširujúcim balíkom VTZ je garantované splnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré z vyhlášky vyplývajú.

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. určuje pravidlá pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými technickými zariadeniami. V závislosti od miery ohrozenia, ktorú predstavujú, sú stanovené rôzne požiadavky aj na ich prevádzku a skúšky. Na to, či prevádzkovatelia technických zariadení splnili všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z nadradeného zákona o BOZP, dohliada Inšpektorát práce. Vykonáva pravidelné kontroly zamestnávateľov a dodržiavania BOZP.

Podrobnosti o vykonanej skúške uvádza aj inšpekčná správa TISR.

Predchádzajúce novinky

Do práce na bicykli 2019 – obhájili sme prvé miesto
19. 7. 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli. „Bikefriendly“ zázemie sféra, a.s., využilo 16 kolegýň a kolegov. Zostavili 4 tímy, ktorých, v prvom rade, účasť nás veľmi teší. V priebehu mája absolvovali 413 jázd do práce a z práce ...

sféra, a.s., signatárom Memoranda o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.
8. 7. 2019

Dňa 27.6.2019 Juraj Bezděk ako zástupca sféra, a.s., podpísal memorandum o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Sféra sa ako jeden z 29 subjektov stala signatárom slovak.AI, ktorá združuje univerzity a ústavy ...

Ukrajina a XMtrade®/PXS majú za sebou prvú aukciu na dennom trhu s elektrinou
2. 7. 2019

Proces liberalizácie trhu s elektrinou na Ukrajine zaznamenal ďalší historický míľnik. Premiérová aukcia na dennom trhu s elektrinou dopadla úspešne aj vďaka spoločnosti sféra, a.s. Pre tamojšieho operátora trhu sme vyvinuli informačný systém XMtrade®/PXS...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®