všetky novinkyNovinkyXMatik®.NET/ISOM pomáha s prevádzkou miestnej distribučnej sústavy

9.4.2015

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o., je poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Pri realizácii každodenných činností, ktoré súvisia s podnikaním v tejto oblasti, sa rozhodla využívať informačný systém obchodných meraní XMatik®.NET/ISOM.

XMatik®.NET/ISOM zabezpečí podporu pre obchodno-právne vzťahy s koncovými odberateľmi, založenými zmluvou o pripojení k miestnej distribučnej sústave (MDS) a zmluvou o združenej dodávke a distribúcii energií (elektrina, plyn). Prístup k meraným dátam z fakturačných meradiel je zabezpečený rozhraním so systémom merania a regulácie. Na základe ich spracovania a vyhodnotenia zasiela XMatik®.NET/ISOM odberateľom elektronické faktúry. Cez prístup k informáciám o bankových transakciách sleduje platobnú disciplínu odberateľov a uplatňuje prípadné sankcie za jej nedodržiavanie. Údaje o vystavených faktúrach a prijatých úhradách sú sprístupňované ERP systému.

Významnou súčasťou XMatik®.NET/ISOM je elektronická komunikácia MDS s OKTE, SEPS a PDS v súlade s povinnosťami, ktoré prevádzkovateľom MDS ukladá legislatíva. XMatik®.NET/ISOM nahlasuje sumárne informácie o sústave ako celku a tiež o jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach (hlavné charakteristiky, spotreba, dátum pripojenia, odpojenia, resp. prerušenia distribúcie a i.).

Po dobu nasledujúceho roka bude mať ENERGY ONE, s.r.o., k dispozícii XMatik®.NET/ISOM formou kontraktu softvér ako služba, vrátane hostingu. Znížil sa tak objem potrebných počiatočných investícií do obstarania profesionálneho softvérového a výkonného hardvérového vybavenia pre prevádzku MDS. Súčasťou kontraktu sú služby technickej a technologickej podpory celého riešenia.


Predchádzajúce novinky

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
8.4.2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Nariadenie REMIT a príprava OKTE, a.s., pre pozíciu RRM
27.3.2015

Projekt implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., odštartoval v týchto dňoch. Cieľom pracovných skupín sféra, a.s., a OKTE, a.s., v prvej fáze spoločného projektu je splnenie technických, procesných a organizačných podmie...

ENERGOFÓRUM® 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
27.3.2015

Minister hospodárstva Pavol Pavlis vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky. Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK