všetky novinkyNovinkyWorkshop pre klientov

27. 3. 2023

Prezentácia produktových inovácií, ako aj zdieľanie skúseností našich klientov s používaním produktov XMatik®.NET/ISOM a XMtrade® boli hlavnými témami workshopu, ktorý naša spoločnosť SFÉRA, a.s. zorganizovala 23.3.2023 pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a dodávateľov energií.
Počas doobedného programu mali hlavné slovo pri prezentáciách naši kolegovia z úseku vývoja a poobedný program prebiehal formou panelovej diskusie, ktorej panelistami boli naši klienti. Vďaka tejto diskusie, týkajúcej sa hlavne otázok ohľadom používania našich produktov, sme získali dôležitú spätnú väzbu od našich používateľov, ktorá nielen potvrdila silné stránky našich produktov, ale poukázala aj na určité požiadavky, ktoré počas používania vyvstali zo strany klientov. Workshop prebiehal v príjemnej, neformálnej atmosfére, ktorá bola umocnená aj štýlovými priestormi zámku Šimák v Pezinku.  

Predchádzajúce novinky

Predstavili sme sa na SAPI
15. 3. 2023

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pripravila pre svojich členov ďalšie z pravidelných podujatí pod názvom Biznis Tuesday, tentokrát zamerané na tému „Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny“. Medzi prednášaj...

Medzi členmi SEVA aj náš zástupca
6. 3. 2023

Zámerom činnosti Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov rozvojom prostredia pre elektrifikovanú dopravu na Slovensku. Medzi členmi tejto organizácie má svoje zastúpenie aj SFÉRA, a.s. Náš kolega -...

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti
10. 2. 2023

Na základe auditu vykonaného 9.–12.1.2023 certifikačnou autoritou Det Norske Veritas (DNV) bol našej spoločnosti SFÉRA, a.s., 9.2.2023 vystavený nový certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®