všetky novinkyNovinkyVnútrodenná registrácia diagramov – odborný seminár

20. 3. 2008

Spoločnosť sféra, a.s., organizovala dňa 19.3.2008 odborný seminár - Vnútrodenná registrácia denných diagramov. O zaujímavosti témy seminára svedčil aj veľký záujem účastníkov - subjektov pôsobiacich na trhu s elektrinou na Slovensku. Jednotlivé príspevky boli odprezentované konzultantmi zo spoločnosti sféra, a.s., a zástupcom spoločnosti MAGNA E.A., s.r.o., obchodníka s elektrinou. Záverom bol predstavený nový multiutilitný systém XMtrade® vyvíjaný spoločnosťou sféra, a.s., ktorý slúži na podporu obchodovania s energiami.

IntraDaySeminar1.JPG

IntraDaySeminar2.JPG

Predchádzajúce novinky

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®