všetky novinkyNovinkyV spolupráci s FLOWBOX inovujeme naše portfólio produktov

7. 3. 2022

Reagujeme na nové výzvy trhu s elektrinou v oblasti agregácie flexibility a ďalších služieb súvisiacich s pripravovanými zmenami energetickej legislatívy. Do našich produktov zavádzame potrebné inovácie. Významným spôsobom nám pri tom pomáha aj oficiálne partnerstvo s českou spoločnosťou FLOWBOX s.r.o.

Spolupráca s novým partnerom vytvára priestor na rozšírenie aktuálnej ponuky našich produktov a služieb pre účastníkov trhu o riadenie výroby, spotreby a akumulácie energií v energetických sústavách v reálnom čase s možnosťou využitia nameraných dát a ich ďalšieho spracovania v nadradených systémoch.

Pre agregátorov flexibility, prevádzkovateľov distribučných sústav, správcov budov, podniky, aktívnych odberateľov a energetické spoločenstvá budú dostupné nové produkty a služby. Prinesú zvyšovanie energetickej efektívnosti a optimalizáciu energetického hospodárstva s rozhraniami na krátkodobý trh a ostatných relevantných účastníkov trhu.

Predchádzajúce novinky

SFÉRA vyjadruje solidaritu svojou pomocou
1. 3. 2022

Záleží nám na dodržiavaní práv, záleží nám na slobode, záleží nám na mieri. Záleží nám na tom, aby aj naši ukrajinskí kolegovia cítili spolupatričnosť z našej strany a chceme prispieť k tomu, aby ich blízki žili a pracovali vo svojej krajine v pokoji a v...

Hodnotenie rizík v koľajovej doprave pre Railtrans Wagon, s.r.o
28. 1. 2022

V závere roka naša spoločnosť SFÉRA, a.s., úspešne odovzdala spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o, správu pre hodnotenie rizík pre ich nákladné vozne. Požiadavka zo strany zákazníka vznikla vzhľadom na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/779), v ktorom sú klad...

SFÉRA podporila odovzdávanie ceny dekana pre najlepších študentov na FIIT
14. 1. 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15.decembra 2021 uskutočnilo (preložené) slávnostné oceňovanie najlepších študentov FIIT za uplynulý akademický rok. SFÉRA, a.s., bola jedným z partnerov pri oceňovaní študentov. Cenu dekana bakalárskeho...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®