všetky novinkyNovinkyÚspešný štart VDT SK

6. 4. 2016

Dňa 1. apríla 2016 bola úspešne spustená do prevádzky platforma pre kontinuálne vnútrodenné obchodovanie s elektrinou v slovenskej obchodnej oblasti (ďalej len "VDT SK"), ktorú vyvinula naša spoločnosť pre OKTE, a.s.

Spustenie obchodnej platformy VDT SK prebehlo počas prvých dní hladko a všetky procesy fungovali v súlade s plánom. Obchodná obrazovka je integrovaná v informačnom systéme organizátora trhu XMtrade®/ISOT.

Predseda predstaventsva a riaditeľ spoločnosti OKTE, a.s., pán Michal Cabala povedal: "Tento úspech predstavuje prvý krok spoločnosti OKTE k vytvoreniu Európskeho jednotného vnútrodenného trhu s elektrinou. Teraz prevádzkujeme riešenie, ktoré prinesie výhody pre účastníkov trhov s elektrinou na Slovensku."

Cieľom projektu, ktorý sféra, a.s., a OKTE, a.s., začali v júli 2015 bolo vybudovanie lokálneho autonómneho riešenia s ohľadom na požiadavky nariadenia CACM (Nariadenie komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia). Zrealizované obchodné transakcie ako aj nezobchodované objednávky na VDT SK sú automaticky reportované v rámci požiadaviek REMIT do agentúry ACER prostredníctvom informačného systému XMtrade®/RRM. Úspešne zobchodované transakcie sú vo forme denných diagramov registrované priamo do systému zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO.

Zavedenie vnútrodenného obchodovania prináša účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou nástroj na znižovanie ich odchýlok a s tým spojené aj znižovanie objemu aktivovanej regulačnej elektriny, čo zároveň prispieva k zvýšeniu bezpečnosti elektrizačnej sústavy. S rastúcou podporou výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (najmä slnečnej energie) tiež narastá aj potreba zobchodovať na trhu zmeny v nahlásených výrobných diagramoch, keďže presnejšie predpovede počasia sú dostupné až niekoľko hodín pred príslušnou obchodnou periódou.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2016 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
18. 3. 2016

Minister hospodárstva Vazil Hudák vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky. Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓRUM® 2...

sféra, a.s., a podpora študentov
14. 3. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., špeciálne pre študentov vysokých a stredných škôl s technickým zameraním, pripravila možnosť, ako uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať skúsenosti v oblasti vývoja a podpory softvéru pre významné spoločnost...

Aplikácia sféra, a.s., v AppStore
4. 3. 2016

K 1. marcu 2016 spoločnosť sféra, a.s., uviedla svoju prvú aplikáciu pre smartfóny a tablety. Produktu Legislatívne povinnosti k webovej aplikácii pribudla aj mobilná aplikácia pre iOS. Aplikácia poskytuje neustále aktualizovaný prehľad legisl...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®