všetky novinkyNovinkyÚspešne sme odštartovali hodinový režim Intraday na zúčtovanie odchýlok v OKTE, a.s.

1. 7. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., v pondelok 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., úspešne uviedla do prevádzky novú verziu informačného systému zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO vo verzii V2.5.2. Nová verzia informačného systému zabezpečuje hodinový režim Intraday (vnútrodenná registrácia denných diagramov). Úspešnému štartu prevádzky predchádzali Trial dni 25. a 26. júna 2013, počas ktorých si subjekty zúčtovania odchýlok v plnej prevádzke otestovali hodinovú vnútrodennú registráciu denných diagramov vrátane synchrónneho nahlasovania.

Predchádzajúce novinky

OKTE, a.s., pripravuje nový režim zúčtovania odchýlok
10. 6. 2013

Pre Organizátora trhu s elektrinou OKTE, a.s., zabezpečujeme implementáciu nového režimu zúčtovania odchýlok v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. Ide o rozšírenie informačného ...

ENERGOFÓRUM 2013 - Plyn
29. 5. 2013

Prvá, na plynárenstvo orientovaná konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn, v už ôsmom ročníku odborných energetických konferencií organizovaných spoločnosťou sféra, a.s., sa uskutočnila 27.-28. 5.2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline pod záštitou Minist...

Rozširujeme spoluprácu v rámci skupiny MOL
18. 4. 2013

Služby nepretržitej technickej a technologickej podpory a údržby Technického informačného systému v Slovnaft, a.s., rozširujeme na ďalšiu spoločnosť skupiny MOL - na Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Ide hlavne o služby technickej podpory a údržby TI...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®