všetky novinkyNovinkyÚspešné ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina

22. 10. 2013

Zmeny v elektroenergetickom priestore v Slovenskej republike, v Európe i vo svete a ich dosah na ceny elektriny, boli v centre pozornosti konferencie ENERGOFÓRUM®2013 - elektrina. Uskutočnila sa 17.-18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, ako druhá v rámci ôsmeho ročníka konferencií ENERGOFÓRUM®, ktoré spoločnosť sféra, a.s., organizuje každoročne pre energetických odborníkov z oblastí elektroenergetiky a plynárenstva. Okrem novej Energetickej politiky SR sa 238 účastníkov z 85 spoločností oboznámilo s procesom tvorby elektroenergetickej legislatívy na úrovni Európskej únie a s procesmi zmien a postupov v elektroenergetike SR. Na konferencii sa odborníci podrobne zaoberali aj novými trendmi ako sú inteligentné meracie systémy (Smart Metering) a inteligentné siete (Smart Grids).

Informácie o prednáškach a panelových diskusiách renomovaných odborníkov nájdete na portáli Energofórum a www.facebok.com/energoforum.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2013 – elektrina
10. 10. 2013

Predstaviteľka ENTSO-E Jana Moravcová oboznámi účastníkov konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina, ktorá sa začne 17.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach, s podrobnosťami o pravidlách a integrácii európskych trhov s elektrinou. Zo zaujímavého p...

Pokračovanie aktualizácie údajov SAP PM GEO
17. 9. 2013

Na ďalší rok je predĺžená spolupráca a kontrakt na aktualizáciu grafických i negrafických údajov SAP PM GEO (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora) so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Rozšírenie informačného systému obchodu a meraní v SEPS, a.s.
17. 9. 2013

O aplikácie súvisiace s novou legislatívou rozširujeme informačný systém obchodu a meraní v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.), kde na báze overeného produktu XMatik®.NET/ISOM vykonáva naša spoločnosť podporu je...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®