všetky novinkyNovinkyUkrajinský Operátor krátkodobého trhu prešiel prvým nezávislým auditom. Systém XMtrade®/PXS dostal veľmi dobré hodnotenie.

20. 11. 2020

Globálna audítorská spoločnosť AC Crowe Ukraine ukončila minulý týždeň v spoločnosti Operátor trhu (ДП «Оператор ринку») svoj prvý nezávislý audit.

Audítor v priebehu posledných dvoch mesiacov preveroval, či spoločnosť Operátor trhu pri realizácií svojich povinností postupuje striktne v súlade so zákonom, predovšetkým s pravidlami denného a vnútrodenného trhu. Zameriaval sa pritom vo veľkej miere na fungovanie systému XMtrade®/PXS, ktorý na účely prevádzkovania denného a vnútrodenného trhu s elektrinou v rámci Ukrajiny vyvinula spoločnosť SFÉRA, a.s.

Okrem iného audítor skúmal nastavenie a realizovanie procesov spracovania objednávok jednotlivých účastníkov trhu na predaj/kúpu elektriny. Vo svojej záverečnej správe vyzdvihol bezpečné a správne fungovanie systému XMtrade®/PXS a potvrdil korektné fungovanie procesov predaja/kúpy elektriny prostredníctvom systému.

Celá správa audítora je dostupná v ukrajinčine na adrese: https://lnk.sk/gtgn

Predchádzajúce novinky

XMtrade®/ZPE zabezpečil historicky prvú aukciu záruk pôvodu elektriny na Slovensku
13. 11. 2020

Spoločnosť OKTE, a.s., zorganizovala vo štvrtok 5. novembra 2020 historicky prvú aukciu záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kogenerácie na Slovensku. Evidenciu záruk pôvodu elektriny zastrešuje OKTE, a.s., od začiatku aktuálne...

Dodanie a inštalácia HW infraštruktúry pre spoločnosť SEPS
6. 11. 2020

Spoločnosť SFÉRA, a.s., realizovala dodanie a inštaláciu IT infraštruktúry pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,  v jej administratívnej budove v Bratislave. Dôvodom bolo zlepšenie kvality prostredia, na ktorom zákazník prevádzkuj...

Dlhoročná spolupráca naďalej pokračuje
30. 10. 2020

Možno mnohí neviete, ale v ostatných dňoch naša spoločnosť, SFÉRA, a.s.,  úspešne podpísala zmluvu na hot-line podporu pre úsek prevádzky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na rok 2020/2021. Podpora bude zabezpečovať validnosť a aktuálnosť...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®