všetky novinkyNovinkyUkončenie implementácie interfejsu XMatik® NT/EDW v SE, a.s.

12. 5. 2004

Slovenské elektrárne, a.s., môžu vystavovať faktúry na základe spracovania údajov o odbere elektrickej energie na odovzdávacích miestach z nových meracích zariadení, ktoré prenáša technologický systém EDW 2000. Dodané a odskúšané interfejsy XMatik® NT/C2000 a XMatik® NT/EDW umožňujú komutovať vstupné informácie pre fakturáciu z technologických systémov C500, C2000 a EDW 2000.

Predchádzajúce novinky

Naša spoločnosť dodáva pre skupinu E.ON produkt MicroGRAP/RS® V8.1 a technologickú podporu
11. 5. 2004

Sféra, a.s., podpísala zmluvu so spoločnosťou is:energy slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje outsourcing informatiky v skupine E.ON. Enermont, s.r.o., dcérska spoločnosť distribučnej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., je od mája 2004 používat...

Elektronický podpis
5. 4. 2004

Sféra, a.s., nadviazala partnerskú spoluprácu s CA EVPÚ, Nová Dubnica, ktorá ako prvá certifikačná autorita získala akreditáciu na území SR. Sféra, a.s., zabezpečuje návrh, realizáciu i správu bezpečnostnej infraštruktúry na základe potrieb zákazníko...

Pracovné stretnutie sféra - SEPS, hotel Galbov mlyn, 27. - 28.1.2004
30. 1. 2004

V dňoch 27. a 28. januára sa konalo pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s., a SEPS, a.s., v hoteli Galbov mlyn pri Viničnom. Stretnutia sa zúčastnilo 16 pracovníkov SEPS, a.s., predovšetkým vedúcich predstaviteľov profesných útvarov prevádzky a ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®