všetky novinkyNovinkyTransport Management System – jedno riešenie pre energetický dispečing a monitoring vozňov

16. 4. 2021

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) bude môcť kontrolovať aktuálnu spotrebu, pripravovať prepočty alebo získať informácie o polohe vozidiel z jedného miesta. Predstavili sme nový integrovaný systém pre elektrický a naftový dispečing. Vďaka prehľadnému dashboardu má zákazník okamžite dostupné dôležité ukazovatele o aktuálnej polohe a spotrebe elektrických a naftových hnacích koľajových vozidiel (HKV) alebo o elektrických predkurovacích zariadeniach (EPZ).

Transport Management Systém (TMS) je novým názvom integrovaného portálu. Platforma s technológiou Angular poskytuje jednoduchý prístup k mapám, histórii, meraniam, spotrebe a dodávke energií, ako aj možnosť konfigurácie kľúčových parametrov do jedného prehľadného dashboardu.

Naše riešenia pre železničné spoločnosti sú unikátne nielen na Slovensku, ale obstoja aj v tvrdej medzinárodnej konkurencii. Anglickú verziu nového portálu predstavíme na konferencii ENLIT Miláno v dňoch 30.11. -1.12. 2021 s témou transformácie energetiky. Okrem prezentácie našich systémov sa podelíme o skúsenosti, ktoré sme nadobudli vďaka spolupráci so všetkými troma národnými železničnými spoločnosťami - prevádzkovateľom železničnej infraštruktúry Železnicami Slovenskej republiky, osobným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., ako aj nákladným prepravcom Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.

Viac o našich systémoch pre segment dopravy sa dozviete na našich produktových webových stránkach alebo priamo z produktového spotu, kde v priebehu 1,5 minúty získate komplexný prehľad o všetkých našich riešeniach a ich benefitoch v oblasti železničnej dopravy.


 

Predchádzajúce novinky

Spoločnosť SFÉRA, a.s., registrovala svoje obchodné známky na území Ukrajiny
30. 3. 2021

Oddelenie medzinárodnej registrácie ochranných známok Ukrajiny potvrdilo poskytovanie právnej ochrany na svojom území pre označenia produktov spoločnosti SFÉRA, a.s., XMtrade® a XMatik®. Právna ochrana pre uvedené označenia je momentálne platná okrem Ukr...

SFÉRA je jednou z inovatívnych firiem, ktoré povedú uchádzačov k získaniu PhD titulu v Kempelenovom inštitúte
19. 3. 2021

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) otvára doktorandské štúdium. Rozbieha ho v spolupráci s Fakultou informačních technologií VUT v Brne a uchádzačov chce zaujať špičkovými mentormi pôsobiacimi na zahraničných univerzitách, vo firmách a...

Projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. etapa
12. 3. 2021

Dňa 31.12.2020 sme úspešne ukončili prvý rok riešenia projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. Etapa, v ktorom sme sa zamerali na Analýzu rozsahu dát potrebných...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®