všetky novinkyNovinkyTop prednáškou NFÚ bolo riadenie zásob údržby v Duslo, a.s., a XMatik®

13. 8. 2018

Zvýšenie okamžitej dostupnosti náhradných dielov z 37 % na 71 % a súčasné zastavenie rastu hodnoty samotných zásob sme pomohli dosiahnuť Duslo, a.s., cez systém XMatik®.

Práve táto téma a prednáška získala na 18. ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2018 prvenstvo v hodnotení účastníkov konferencie. Prednáška odznela v tandeme odborníkov na procesy údržby v priemysle:

Vysvetlili negatívny stav dlhodobej nadzásoby materiálu a náhradných dielov, ktoré viazali významnú časť finančných zdrojov spoločnosti kvôli čo najvyššej dostupnosti. Zároveň ale dochádzalo k hromadeniu nevyužiteľného materiálu a pri kritických poruchách potrebný diel často chýbal.

Identifikované boli viaceré nedostatky, ktoré bolo potrebné ošetriť pre dosiahnutie efektívneho riadenia skladových zásob:

Duslo, a.s., vyriešilo nedostatky s riadením skladových zásob prostredníctvom informačného systému XMatik®. Dosiahnutý výsledok:

  1. Zvýšenie dostupnosti náhradných dielov.
  2. Konsolidácia strategických zásob.
  3. Šetrenie procesných nákladov.

Viac k téme a aplikovanému riešeniu v článku, ktorý vyšiel v zborníku konferencie.

Predchádzajúce novinky

ENERGOKLUB® s novým portálom a exkluzívnou zónou pre členov
9. 8. 2018

Príjemný a komfortný virtuálny priestor pre verejné aj neverejné zdieľanie informácií o dianí v energetike sme uviedli do života 8. augusta 2018. Nový portál platformy ENERGOKLUB® poteší svojich členov o niečo viac vďaka extra obsahu - zaujímavé materiály...

Pripravujeme zmeny v systémoch OKTE
31. 7. 2018

Európska aj domáca legislatíva pre sektor energetiky podlieha kontinuálnemu vývoju a zmenám. Sú impulzom pre rozvoj informačných systémov, ktoré prevádzkuje organizátor trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s. Štatistiky pre ACERV súlade s európskou legi...

Blockchain - nová éra prichádza
30. 7. 2018

Technológia Blockchain je v súčasnosti prudko sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má perspektívu radikálne zmeniť množstvo tradičných segmentov. Vďaka podpore projektu Národný projekt NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861 sa naši kolegovia Ing. Rastislav K...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®