všetky novinkyNovinkySystém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000

7. 3. 2006

Závery recertifikačného auditu, ktorý uskutočnila spoločnosť Det Norske Veritas dňa 28.2.2006, potvrdili súlad systému manažérstva kvality našej spoločnosti s normou ISO 9001:2000 aj po 3 rokoch od jeho úspešnej certifikácie. Systém manažérstva kvality však neredukujeme na certifikát. Je to spôsob riadenia a spôsob práce v našej spoločnosti, je to neustála snaha o trvalé zlepšovanie.
Preto zostáva v platnosti: sféra - priestor pre váš úspech.

Naša spoločnosť je naďalej certifikovaná pre oblasti:

Písomný certifikát vydaný podľa akreditácie RvA na nové trojročné obdobie obdržíme od spoločnosti DNV Certification B.V., The Netherlands do 3 týždňov.

Predchádzajúce novinky

PF 2007
23. 12. 2006

Pracovné stretnutie sféra, a.s. a SEPS, a.s.
15. 12. 2006

Pracovné stretnutie spoločností sféra, a.s. a jedného z kľúčových zákazníkov spoločnosti, SEPS, a.s. sa v dňoch 30.11. a 1.12.2006 už tradične uskutočnilo v hoteli Galbov mlyn vo Viničnom. Predmetom stretnutia bolo hodnotenie prevádzky dvoch informačných ...

Technologický upgrade na produkt XMatik®.NET V10.0 v SEPS, a.s
7. 12. 2006

Kľúčový zákazník SEPS, a.s., prijal rozhodnutie o inovácii a modernizácii dlhoročne prevádzkovaného produktu XMatik® NT, ktorý je základným nástrojom pre riešenie Technického informačného systému správy zariadení a riadenia údržby elektroenergetický...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®