všetky novinkyNovinkyStredoeurópske fórum údržby 2005

27. 5. 2005

V dňoch 9. - 10. mája 2005 sa spoločnosť sféra, a.s., aktívne zúčastnila na Stredoeurópskom fóre údržby 2005, ktoré sa konalo na Štrbskom Plese pod záštitou ministra hospodárstva PhDr. Pavla Ruska. Ide o najvýznamnejšiu konferenciu na Slovensku v oblasti údržby a nových trendov v starostlivosti o hmotný majetok. Naša spoločnosť prispela do bohatého programu konferencie príspevkami Ing. Vladimíra Ščípu - "Nástroj pre podporu údržby dodávateľským spôsobom", Ing. Stanislava Jašku - "Riešenie pre správu a údržbu business centier s 3D prezentačnou vrstvou" a Bc. Borisa Belasa - "Automatizovaná inventarizácia (Nové smery v starostlivosti o hmotný majetok)".
Viac informácií o konferencii sa dozviete na www.udrzba.sk

Stredoeurópske fórum údržby 2005

Predchádzajúce novinky

Sféra, a.s. - externá registračná autorita
11. 4. 2005

Naša spoločnosť sa 21.3.2005 stala externou registračnou autoritou. Zmluvu s Certifikačnou autoritou EVPÚ, a.s., sme podpísali 21.3.2005. Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú. Naša spoločnosť bude vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akredito...

Demo projekčného systému MicroGRAP/RS® V6.4
7. 2. 2005

Pre všetkých záujemcov o novú verziu projekčného systému MicroGRAP/RS® V6.4 pripravila sféra, a.s., jeho demo, ktoré nájdu na našich webových stránkach v sekcii download produktu spolu s návodom na inštaláciu a základnú obsluhu projekčného systému. ...

Implementácia systému ETSO v SEPS, a.s.
21. 1. 2005

19. januára 2005 usporiadala Sféra, a.s., v hoteli Danube v Bratislave seminár na tému Implementácia systému ETSO v SEPS, a.s., ktorého sa zúčastnilo 55 pozvaných hostí zo štyroch krajín, ktorí zastupovali 17 spoločností aktívne pôsobiacich na trhu s...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®