všetky novinkyNovinkySpotrebná daň z elektriny - energetický seminár

28. 6. 2011

Dňa 28. júna 2011 sa uskutočnil v poradí druhý energetický seminár, tentoraz zameraný na spotrebnú daň z elektriny. Spoločnosť sféra, a.s., tak nadviazala na pozitívny ohlas odbornej energetickej verejnosti, zaznamenaný po Špeciálnom seminári pre prevádzkovateľov MDS (30. 3. 2011).

Seminára Spotrebná daň z elektriny sa zúčastnilo 77 účastníkov zo 43 spoločností. V úlohe prednášateľky vystúpila mjr. Ing. Andrea Pavileková, vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR.

Účastníkom seminára bol najskôr definovaný príslušný legislatívny rámec a vysvetlené súvisiace usmernenia Ministerstva financií SR a základné pojmy, zavedené a používané v oblasti spotrebnej dane. Ťažiskom prednášky bola samotná spotrebná daň  - jej predmet a sadzba, registrácia daňového dlžníka, povinnosti daňového dlžníka a zásady pre podávanie daňového priznania. Pozornosť účastníkov a ohlas v diskusii zaznamenala aj téma oslobodenie od spotrebnej dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny a vrátenie dane.  Postup vypĺňania tlačiva pre daňové priznanie bol doplnený o skúsenosti z praxe. Účastníci boli upozornení na najčastejšie chyby, s ktorými sa správca dane stretáva a môžu teda predísť nepríjemnostiam, ktoré z toho vyplývajú.

Počas diskusie zodpovedala mjr. Ing. Andrea Pavileková podrobne všetky otázky účastníkov seminára a doplnila vždy konkrétne odvolanie na príslušnú legislatívu. Odpovede tak získali nie len začiatočníci, ale aj tí, ktorí problematiku spotrebnej dane riešia od jej zavedenia v r. 2008 a prax na trhu s elektrinou ich priviedla k zložitým otázkam a nejasnostiam. Išlo najmä o otázky, týkajúce sa oslobodenia od spotrebnej dane (OZE, KVET), problematiky strát, vrátenia dane a otázky zdaňovania elektriny vyrobenej pre vlastnú spotrebu. Okrajovo bola spomenutá aj problematika spotrebnej dane zo zemného plynu.

V organizácii energetických seminárov bude spoločnosť sféra, a.s. pokračovať. Aktuálne informácie, pripravované témy a termíny nájdete na samostatnej stránke www.seminare.sfera.sk.

SDelektrina_28062011

Predchádzajúce novinky

Podpora prevádzky KIS pre spoločnosť OKTE, a.s.
23. 6. 2011

Zabezpečujeme podporu prevádzky Kancelárskeho Informačného Systému (KIS) pre spoločnosť OKTE, a.s. Efektivitu poskytovanej služby dosahujeme úzkou integráciou s podporou prevádzky infraštruktúry informačných systémov zúčtovania odchýlok a organizáci...

Podpora procesov v Slovenských elektrárňach, a.s.
21. 6. 2011

Naša spoločnosť poskytuje servisné služby a podporné činnosti nevyhnutné na chod systému XMatik®.NET/AZD u objednávateľa, Slovenské elektrárne, a.s. Podporné procesy zahŕňajú procesy integrácie fakturačných meraní elektriny v dátovom sklad...

Stredoeurópske fórum údržby 2011
3. 6. 2011

V dňoch 31.5.-1.6.2011 sa v priestoroch hotela Patria vo Vysokých Tatrách uskutočnil jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum údržby. Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť údržby pod záštitou Ministerstva hospodárstva ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®