všetky novinkyNovinkySpolupracuj.me a Sféra vytvárajú lepší priestor pre priemysel

22. 5. 2020

Portál spolupracuj.me je jednoduchý nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby priemyselných firiem. Slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojenie firiem navzájom, ale i na nadviazanie spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami technických univerzít. Systém spájania ponuky s dopytom šetrí váš čas.

Na portáli môžete ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či priestor pre ďalší rast. Firmám umožňuje riešiť aj praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a mnohé iné. Technickým univerzitám umožňuje ponúkať svoje kapacity a reagovať na konkrétne dopyty firiem.

Stáli sme nielen pri vývoji portálu, ale pomáhame ho aj naďalej budovať. Práve v krízovom období sme pomohli portálu rozšíriť obsah o ďalšiu sekciu COVID-19.
Cieľom sekcie je zdieľať príklady z praxe - ako firmy úspešne zvládajú boj s koronakrízou, inšpirácie, užitočné články, rady, tlačové správy a podobne.

Tešíme sa, že sme súčasťou dobrých projektov a aj takto môžeme podporiť priemyselné firmy a pomôcť im preklenúť toto náročné obdobie.

Predchádzajúce novinky

Cez systém XMtrade®/PXS sa za 10 mesiacov zobchodovalo na Ukrajine 2,56 mld. Eur
15. 5. 2020

Energetika je oblasť, ktorá aj v čase karanténnych opatrení musí fungovať naplno. Viaceré trhy zaznamenali pokles spotreby energie, nielen vďaka dopadu krízy na pozastavenie priemyselnej výroby, ale aj teplejšej sezóne. Neznamená to však, že by sa systémy...

Wings for Life: Bežali sme pre tých, ktorí nemôžu
5. 5. 2020

V nedeľu, 3. mája, sme sa postavili na štart behu Wings for Life World Run. Celkový výsledok tímu sféra ostal tesne pod 100 km métou. Čo je podstatné, pridali sme sa k vyššiemu cieľu a podporili finančne výskum liečby poranení miechy. Ročník 2020 prispôs...

Sféra úspešne absolvovala periodický audit
30. 4. 2020

Napriek kríze COVID-19 sa IT svet nezastavil. Iba sa presunul do online sveta vo všetkých oblastiach. Novým podmienkam sa prispôsobil aj certifikačný orgán DNV GL Business Assurance Slovakia s. r. o., ktorý v našej spoločnosti vykonal periodický audit sy...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®