všetky novinkyNovinkySpolupráca so Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

4. 7. 2011

V rámci rozširovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o ďalšej spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. Táto dohoda je realizovaná prostredníctvom Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzavretá na obdobie 2 rokov a v rámci ktorej bude zabezpečené poskytovanie technickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávka špeciálnych služieb, konzultácií a školení.

 

 

Predchádzajúce novinky

Spotrebná daň z elektriny - energetický seminár
28. 6. 2011

Dňa 28. júna 2011 sa uskutočnil v poradí druhý energetický seminár, tentoraz zameraný na spotrebnú daň z elektriny. Spoločnosť sféra, a.s., tak nadviazala na pozitívny ohlas odbornej energetickej verejnosti, zaznamenaný po Špeciálnom seminári pre pr...

Podpora prevádzky KIS pre spoločnosť OKTE, a.s.
23. 6. 2011

Zabezpečujeme podporu prevádzky Kancelárskeho Informačného Systému (KIS) pre spoločnosť OKTE, a.s. Efektivitu poskytovanej služby dosahujeme úzkou integráciou s podporou prevádzky infraštruktúry informačných systémov zúčtovania odchýlok a organizáci...

Podpora procesov v Slovenských elektrárňach, a.s.
21. 6. 2011

Naša spoločnosť poskytuje servisné služby a podporné činnosti nevyhnutné na chod systému XMatik®.NET/AZD u objednávateľa, Slovenské elektrárne, a.s. Podporné procesy zahŕňajú procesy integrácie fakturačných meraní elektriny v dátovom sklad...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®