všetky novinkyNovinkySpoločnosť SFÉRA, a.s., registrovala svoje obchodné známky na území Ukrajiny

30. 3. 2021

Oddelenie medzinárodnej registrácie ochranných známok Ukrajiny potvrdilo poskytovanie právnej ochrany na svojom území pre označenia produktov spoločnosti SFÉRA, a.s., XMtrade®XMatik®.

Právna ochrana pre uvedené označenia je momentálne platná okrem Ukrajiny (UA) aj na území Slovenskej republiky (SK), na  celom území Európskej únie (EU) a tiež na medzinárodnej úrovni pre územie Českej republiky (CZ), Maďarska (HU), Poľska (PL), Rakúska (AT), Nemecka (DE), Írska (IE), Veľkej Británie (GB), štátov Beneluxu (BX) – Belgicka (BE), Holandska (NL) a Luxemburska (LU).

Registráciou chráni naša spoločnosť nielen svoje záujmy a práva, ale aj záujmy našich zákazníkov s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z neoprávneného používania označení, služieb a produktov.

Aktuálne informácie o období platnej ochrannej známky XMtrade® a XMatik® a  informácie o zozname zatriedených tovarov a služieb nájdete pre jednotlivé krajiny a územia v príslušných registroch na týchto odkazoch:

XMtrade®: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.930607
XMatik®: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/showData.jsp?ID=ROM.899443

Informácie o všetkých registrovaných obchodných známkach spoločnosti SFÉRA, a.s., nájdete v nasledujúcom odkaze https://www.sfera.sk/sk/o-nas/iso-9001-2015/ochranne-znamky/

Ilustračná snímka:

 

 

Predchádzajúce novinky

SFÉRA je jednou z inovatívnych firiem, ktoré povedú uchádzačov k získaniu PhD titulu v Kempelenovom inštitúte
19. 3. 2021

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) otvára doktorandské štúdium. Rozbieha ho v spolupráci s Fakultou informačních technologií VUT v Brne a uchádzačov chce zaujať špičkovými mentormi pôsobiacimi na zahraničných univerzitách, vo firmách a...

Projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. etapa
12. 3. 2021

Dňa 31.12.2020 sme úspešne ukončili prvý rok riešenia projektu: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. Etapa, v ktorom sme sa zamerali na Analýzu rozsahu dát potrebných...

Spolupráca SFÉRA, a.s., a FIIT STU pokračuje aj v roku 2021
9. 3. 2021

SFÉRA, a.s. pokračuje aj v akademickom roku 2020/2021 v spolupráci a podpore FIIT STU v Bratislave. Tento rok sme sa premiérovo stali podporovateľom ceny dekana v inžinierskom štúdiu. Podporu vzdelávania považujeme aj v tejto neľahkej dobe za veľmi dôlež...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®