všetky novinkyNovinkySpoločnosť SEPS, a.s., nám opätovne dala dôveru

2. 4. 2003

S účinnosťou od 1.4.2003 na 12 mesiacov sme získali príležitosť rozvíjať systém správy majetku a riadenia preventívnej údržby elektroenergetických zariadení a inej technickej infraštruktúry spoločnosti SEPS, a.s. Podpísaná zmluva je záväzkom pre spoločnosť, ale predovšetkým pre úsek služieb v súčinnosti s úsekom vývoja poskytnúť predmet plnenia v kvalite zodpovedajúcej našim 11 ročným skúsenostiam v obore. Docieliť priebežnú spokojnosť zákazníka je nevyhnutným predpokladom pre ďalšie pokračovanie spolupráce.

Predchádzajúce novinky

Certifikácia systému manažérstva kvality
14. 3. 2003

Spoločnosť Det Norske Veritas vykonala dňa 4.3.2003 certifikačný audit súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2000. Na základe výroku vedúceho audítora je naša spoločnosť certifikovaná pre oblasť: poskytovanie komplexn...

Pokračujúca spolupráca so spoločnosťou ApolloProjekt, s.r.o.
24. 1. 2003

Revízne listy meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik® NT vstupujú do ďalšej etapy, ktorej cieľom je rozšíriť doteraz vybudovanú údajovú základňu v Slovnaft, a.s.. Na tomto projekte participujeme so spo...

Správa nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s.
24. 1. 2003

Dlhoročná spolupráca v oblasti správy nehnuteľností v SLOVNAFT, a.s., vedie k pokračovaniu podpory nasadenia produktu XMatik® NT a využitia tohto komlexného riešenia s využitím špičkových technológií a produktu MicroStation/J spoločnosti Bentley Systems, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®