všetky novinkyNovinkySme v centre významného európskeho projektu

22. 9. 2011

Naša spoločnosť ako dodávateľ Informačného systému organizátora trhu (ISOT) na báze produktu XMtrade® prevádzkovaného už dva roky v SR, a tiež jeho integrácie so systémom denného trhu ČR uznávanou metódou Market Coupling (MC) je členom medzinárodného tímu, ktorý pripravuje "Projekt prepojenia maďarskej a slovensko-českej trhovej oblasti". Hlavné zásady projektu odsúhlasila 24.8.2011 riadiaca skupina projektu, pozostávajúca za ČR, SR a Maďarsko zo zástupcov organizátorov denných trhov (OTE, OKTE, HUPX), národných regulačných autorít (ERÚ, URSO, HEO) a prevádzkovateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR). K projektu sa okrem riadiacej skupiny pripojili IT dodávatelia národných riešení - sféra, a.s., za SR, Logica a INDRA za ČR a francúzski dodávatelia riešenia pre maďarský denný trh - EPEX Spot a Powernext. Cieľom projektu je uvedenie integrovaných denných trhov na báze MC do rutinnej prevádzky, a to do 30.6.2012.

 

Predchádzajúce novinky

Informačný systém obchodu a meraní pre SEPS, a.s.
19. 9. 2011

Pre spoločnosť Slovenská elektrizačná sústava, a.s., dodávame Informačný systém obchodu a meraní (ISOM), vybudovaný v prostredí produktu  XMatik®.NET, našej vlajkovej lodi, ako jeho modul a s označením  XMatik®.NET/ISOM V10.3. Dodávka bude realizovaná ako...

Služby v oblasti správy dát pre SEPS, a.s.
25. 8. 2011

Naša spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Slovenská elektrizačná sústava, a.s., zmluvu na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou novej verzie technického informačného systému. Služby zahrňujú predovšetkým priebežnú aktualizáciu a dopĺňani...

Energetický seminár Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
12. 8. 2011

Spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje zmeny v rámci procesov denného trhu a zúčtovania odchýlok. Pri tejto príležitosti organizuje spoločnosť sféra, a.s., v poradí tretí energetický seminár, zameraný na tieto témy: 1) Zavedenie zápor...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®