všetky novinkyNovinkySlužby v oblasti správy dát pre SEPS, a.s.

25. 8. 2011

Naša spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Slovenská elektrizačná sústava, a.s., zmluvu na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou novej verzie technického informačného systému. Služby zahrňujú predovšetkým priebežnú aktualizáciu a dopĺňanie grafických i negrafických dát o objektoch a zariadeniach elektrizačnej sústavy Slovenska, podporu a koordináciu riadenia preventívnej údržby zariadení a technickú a odbornú podporu užívateľov SEPS, a.s., ale aj dodávateľských spoločností, ktorí využívajú funkcie informačného systému.

 

Predchádzajúce novinky

Energetický seminár Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
12. 8. 2011

Spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje zmeny v rámci procesov denného trhu a zúčtovania odchýlok. Pri tejto príležitosti organizuje spoločnosť sféra, a.s., v poradí tretí energetický seminár, zameraný na tieto témy: 1) Zavedenie zápor...

Rozšírenie technickej podpory pre MAGNA E. A. s.r.o.
22. 7. 2011

Naša spoločnosť uzavrela s dlhoročným zákazníkom MAGNA E. A. s.r.o., novú zmluvu o komplexnej podpore prevádzky riešení pre obchodovanie s elektrinou aj s plynom na báze produktu XMtrade®. Podporné služby zahrňujú technickú a te...

MicroStation V8i (SELECTseries 3) beta verzia
11. 7. 2011

Spoločnosť Bentley pripravuje pre uvoľnenie na komerčné použitie ďalšiu verziu jej úspešného produktu MicroStation V8i. Z toho dôvodu otvorila koncom júna tzv. Technology Preview Program pre MicroStation V8i (SELECTseries 3). Tento program umožňuje ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®