všetky novinkyNovinkySféra získala nového zákazníka

3. 7. 2020

Strojárska spoločnosť PPS Group, a.s., so sídlom v Detve s viac ako 60 ročnou tradíciou sa ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (MDS) musela vysporiadať s legislatívnou povinnosťou selektívneho zavádzania inteligentných meracích systémov (IMS).

Hlavným cieľom projektu bolo splniť legislatívnu povinnosť. Spoločnosť si však stanovila aj ďalšie ciele:

  1. Využiť predchádzajúcu investíciu a zachovať nainštalované elektromery spĺňajúce vyhlášku.
  2. Zabezpečiť spojenie s novou zbernou centrálou.
  3. Automatizovať nahlasovanie dát operátorovi trhu OKTE a do spoločnosti SEPS.
  4. Sprístupňovanie dát koncovým odberateľom prostredníctvom moderného zákazníckeho portálu.

Toto všetko dokázal zastrešiť náš produkt XMatik®.NET/ISOM. Pre nasadenie si zákazník zvolil prostredie cloud infraštruktúry. Zber dát prebieha jeho priamym spojením medzi elektromermi a zberovou centrálou. XMatik®.NET/ISOM komunikuje so systémom OKTE prostredníctvom automatizovaných externých rozhraní s príslušnou úrovňou zabezpečenia.

Pre spoločnosť PPS Group, a.s., je produkt dostupný vo forme kontraktu SaaS (softvér ako služba). Starostlivosť a dohľad nad prevádzkou je v rukách skúseného tímu technickej podpory spoločnosti SFÉRA, a.s. Systém je monitorovaný na diaľku, čo umožňuje včas zareagovať na prípadný problém a predísť výpadkom v zbere dát.

Ďakujeme nášmu zákazníkovi za dôveru a tešíme sa na dlhoročnú spoluprácu.

Ilustračná snímka:

 

 

Predchádzajúce novinky

Virtuálna realita dá vášmu biznisu iný rozmer
26. 6. 2020

Dodnes si mnohí virtuálnu a rozšírenú realitu spájajú len s herným svetom. Jej výhody však ocenili už mnohé podniky, ktoré majú od sveta zábavy ďaleko. Či už ide o segment výroby, logistiky, energetiky alebo podniky z iných strategických odvetví. Využívaj...

Enlit Europe sa posúva o rok
16. 6. 2020

Zodpovedne sme sa pripravovali a je to tu! Enlit Europe (Miláno) sa posúva na rok 2021.  Zostávame však aj naďalej v spojení s Enlit Europe, ktorej tím práve pracuje na online platforme. Tá by mala až do termínu konania konferencie poskytnúť priestor na ...

Sféra sa stala jedným z partnerov projektu výskumu v sieti SANET
12. 6. 2020

Dňa 28.5.2020 Výskumná agentúra a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja. Projekt bude realizovaný kon...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®