všetky novinkyNovinkySféra vyvinula informačný systém pre záruky pôvodu elektriny

23. 4. 2020

Popularita zelenej energie stále rastie. Firmy, ale aj jednotlivci, chcú deklarovať, že ich elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

Jednou z možností je získať záruky pôvodu elektriny, ktoré poskytujú garanciu jej výroby z obnoviteľných zdrojov. V tak komplexnom procese je nevyhnutný informačný systém, ktorý umožní všetkým zapojeným stranám bezpečnú a transparentnú komunikáciu.

Register záruk pôvodu elektriny je od 1.1.2020 v plnej kompetencii OKTE, a.s. Organizátor trhu vystavuje záruky na základe nameraných údajov z výroby elektriny, zabezpečuje ich prevod medzi dodávateľmi elektriny a sleduje ich uplatňovanie u koncových odberateľov.

OKTE, a.s., sa tiež stalo členom európskej inštitúcie Asociácia vydavateľských orgánov (AIB), čo umožňuje prevod záruk pôvodu aj v rámci členských krajín Európy. Vstup do AIB bol podmienený preukázaním technickej pripravenosti informačného systému a zabezpečenie jeho prepojenia na medzinárodný AIB Hub.

Práve informačný systém záruk pôvodu elektriny XMtrade®/ZPE bol vyvinutý spoločnosťou sféra, a.s. Jeho plnú funkčnosť preverili začiatkom apríla 2020 aj prvé prevody AIB záruk zo zahraničia, konkrétne z Českej republiky.

Druhou fázou budú aukcie záruk pôvodu, ktoré sú plánované začiatkom leta a budú realizované cez obchodnú platformu IS ZPE.

 

Predchádzajúce novinky

Platforma ENERGOKLUB® posilňuje svoje online spravodajstvo
17. 4. 2020

V čase opatrení spomaľujúcich šírenie nákazy COVID-19, ku ktorým patrí predovšetkým obmedzenie osobných, sociálnych kontaktov, sa aktivity platformy ENERGOKLUB® sústreďujú najmä na publikačnú činnosť. Na informačnom portáli energoklub.sk bolo od jeho spu...

Spolu to zvládneme
8. 4. 2020

„Ako sa máte? Ste v poriadku?“ Na zdraví a pohode našich zamestnancov nám záleží. V týchto dňoch zažívame všetci veľké zmeny a koronavírus skúša nielen biznis, ale aj naše životy. Iniciatíva našej kolegyne Ally a jej mamičky nám všetkým spríjemnila tieto...

Ďalšia významná spolupráca pre sféru
3. 4. 2020

Iste viacerí z vás zachytili skratku VTZ. Viete, čo vlastne znamená? VTZ sú vyhradené technické zariadenia (tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové), ktoré sa nachádzajú v priemyselných podnikoch. Tieto zariadenia sú z pohľadu bezpečnosti veľmi rizikové...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®