všetky novinkyNovinkySféra úspešne rozšírila portfólio produktov pre denný trh s elektrinou

5. 5. 2021

Účastníci trhu s elektrinou majú k dispozícii pestrejšiu ponuku produktov pri dennom obchodovaní. Môžu sa tešiť aj na ďalšiu integráciu denného trhu v rámci európskeho regiónu.

Spoločnosť OKTE, a.s., sa rozhodla rozšíriť ponuku produktov pre organizovaný denný trh. Najdôležitejšou zmenou je možnosť zadať viacero objednávok na jeden obchodný deň. Pribudli aj nové blokové produkty vo forme jednoduchých objednávok, flexibilných hodinových objednávok, linkovaných objednávok a exkluzívnej skupiny jednoduchých objednávok.

Tieto novinky v systéme XMtrade®/ISOT podporia aj náročné obchodné stratégie jednotlivých účastníkov trhu a rozšíria tak možnosti obchodovania.  

SFÉRA, a.s., zrealizovala a spustila uvedené rozšírenia v systéme k 31. 3. 2021. Nové produkty sú účastníkom trhu dostupné od obchodného dňa 1. 4. 2021 prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov vrátane externých rozhraní.

Slovenský krátkodobý trh s elektrinou čakajú ďalšie významné zmeny. Denný trh je v súčasnosti prevádzkovaný medzi štyrmi krajinami: Slovenskom, Českom, Maďarskom a Rumunskom (4MMC CZ-SK-HU-RO). Od  júna 2021 sa plánuje prepojenie s Multi-regional coupling (MRC) a staneme sa súčasťou európskeho jednotného trhu s elektrinou. Zmena so sebou prinesie zvýšenie likvidity trhu a stabilitu vývoja veľkoobchodnej trhovej ceny elektriny.

Spoločnosť OKTE, a.s., pôsobí na Slovensku ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Spoločnosť SFÉRA, a.s., je dodávateľom obchodnej platformy pre organizovaný trh s elektrinou XMtrade®/ISOT.

 

Predchádzajúce novinky

Interné vzdelávanie v oblasti Oracle databáz
23. 4. 2021

Vzdelávanie patrí medzi naše priority a aktivity. S presunom na homeoffice v „dobe kovidovej“ sa možnosti interného vzdelávania značne obmedzili. Naše zasadačky zostali prázdne a my sme sa presunuli do online prostredia. Jednou z oblastí, kde sa nám darí...

Transport Management System – jedno riešenie pre energetický dispečing a monitoring vozňov
16. 4. 2021

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) bude môcť kontrolovať aktuálnu spotrebu, pripravovať prepočty alebo získať informácie o polohe vozidiel z jedného miesta. Predstavili sme nový integrovaný systém pre elektrický a naftový dispečing. Vďaka prehľ...

Spoločnosť SFÉRA, a.s., registrovala svoje obchodné známky na území Ukrajiny
30. 3. 2021

Oddelenie medzinárodnej registrácie ochranných známok Ukrajiny potvrdilo poskytovanie právnej ochrany na svojom území pre označenia produktov spoločnosti SFÉRA, a.s., XMtrade® a XMatik®. Právna ochrana pre uvedené označenia je momentálne platná okrem Ukr...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®