všetky novinkyNovinkySféra podporila Ukrainian Energy Forum 2020

5. 3. 2020

 

Medzi partnermi 11. ročníka Ukrainian Energy Forum 2020, ktorý sa konal 25. - 27.2.2020 v Kyjeve, bola po prvýkrát aj sféra, a.s. Konferencia sa niesla v znamení modernizácie a reforiem ukrajinského energetického sektora.

Jeden z panelov o perspektívach rozvoja nového trhu s elektrinou na Ukrajine moderoval Kristián Takáč. Účastníkmi panela boli okrem iného zástupcovia ukrajinského regulátora, TSO a Operátora trhu a ďalších účastníkov trhu, ale taktiež zástupcovia Európskej komisie, Energy Community a USAID.

Účastníci panela hodnotili celkové fungovanie nového trhu s elektrinou od jeho spustenia v júli 2019. V diskusii sa zamerali na fungovanie rôznych segmentov trhu s elektrinou, aktivity regulátora a vlády, ako aj efektivitu celkového právneho rámca. Jadro diskusií sa týkalo opatrení vo verejnom hospodárskom záujme (VHZ), ktoré boli prijaté krátko pred otvorením trhu a ktoré v niektorých aspektoch krivia trh a cenové signály. Napriek ťažkostiam a výzvam však väčšina diskutujúcich súhlasila s tvrdením, že trh s elektrinou funguje relatívne dobre, a to aj vzhľadom na pomerne krátku dobu prípravy, ktorá predchádzala spusteniu trhu.

Vladimir Jevdokimov, výkonný riaditeľ Operátora trhu, počas svojej prezentácie zdôraznil, že nepretržité fungovanie denného a vnútrodenného trhu na Ukrajine je možné aj vďaka korektnému fungovaniu softvérovej platformy XMtrade/PXS, ktorú dodala naša spoločnosť. Informoval ďalej, že v blízkej budúcnosti Operátor trhu plánuje v rámci existujúceho softvérového riešenia implementovať systém pre monitoring trhu podľa nariadenia a vykonávacieho predpisu REMIT.

Andrej Nemirovsky, zástupca ukrajinského TSO, vyzdvihol nutnosť pokračovať v reformách. V tomto kontexte vyzdvihol aktuálne zmeny, ktoré sa budú zapracovávať do Pravidiel trhu a informoval o krokoch, ktoré smerujú k sprevádzkovaniu trhu s podpornými službami. Spolu s regulátorom sa zhodli na potrebe reformovať vyrovnávací trh.

Svoje postrehy z fungovania nového modelu trhu zosumarizoval aj predstaviteľ spoločnosti Yasno, jedného z väčších dodávateľov elektriny na Ukrajine. Na jeho prezentáciu nadviazali zástupcovia EK, USAID a Energy Community. Tí zdôraznili potrebu realizovať reformy tak, aby nešlo len o proforma aktivity, ale o cielené opatrenia, ktoré budú podporovať konkurenciu na trhu a umožnia Ukrajine zapojiť sa do širšieho európskeho trhu s elektrinou.

Ukrainian Energy Forum 2020

Predchádzajúce novinky

Spoločnosť Schaeffler s novým školiacim systémom
20. 2. 2020

Každý výrobný podnik potrebuje zaškoľovať a testovať pracovný postup, skracovať čas zaškoľovania. Skupina Schaeffler je celosvetovo významný dodávateľ v oblasti automobilového a priemyselného sektora. Podnik od začiatku ovplyvňovali pokrokové inovácie a ...

Sféra medzi TOP manažérmi údržby
13. 2. 2020

Od roku 2011 každoročne Česká spoločnosť pre údržbu (ČSPÚ) organizuje konferenčný seminár Údržba pre TOP manažérov. Zámok v Libliciach sa stane počas dvoch dní miestom stretnutia vrcholového manažmentu z oblasti údržby, diagnostiky a prediktívnej údržby ...

Vidíme sa v Miláne
4. 2. 2020

Udalosť ako žiadna iná, jedinečná svojim rozsahom, globálnym dosahom a formovaním svetovej energetickej budúcnosti. Tešíme sa, že súčasťou tejto platformy budeme aj my, sféra, a.s.  Malá upútavka z predchádzajúceho ročníka:  


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®