všetky novinkyNovinkySFÉRA opäť bežala „Od Tatier k Dunaju“

8. 9. 2022

Druhý augustový víkend naši bežci združenia ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT opäť prijali výzvu pokoriť 350 kilometrovú trať 10. ročníka prestížneho štafetového behu OD TATIER K DUNAJU. 

Aj napriek tomu, že tohtoročná príprava našich reprezentantov bola nepriaznivo ovplyvnená ochorením covid, ako aj nepríjemnými zraneniami, svoju účasť na podujatí nevzdali a v sobotu 13.8.2022 o 7:10 hod. vybehli zo štartovacej čiary v Jasnej.

S odhodlaním dosiahnuť čo najlepší individuálny výkon pre úspešný výsledok celého tímu sa naši reprezentanti preukázali ako skutoční športoví bojovníci. Do cieľa, ktorý sa nachádzal na Tyršovom nábreží v Bratislave, dobehli v nedeľu 14.8.2022 o 16:53, čo znamenalo náskok v trvaní 2 hodiny a 20 minút v porovnaní s plánovaným časom!

Každý bežec odbehol 3 úseky a v priebehu necelých 24 hodín nabehal 24 až 33 km. V kategórii „Firemná štafeta“ sa náš tím umiestnil na 56. mieste a v kategórii „All“ obsadil 113.miesto.

Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme všetkým členom našich dvoch posádok:

1. posádka: šofér Mirka, bežci: Livku, Paliho, Kristián T, Niky, Libora a Lukyho.
2. posádka: šofér Juraj. beźči Miro, Kristián K, Nasťa, Majka, Tony a Šaňo.

Poďakovanie patrí tiež nášmu združeniu ŠK SFÉRA – ZDRAVÝ ŽIVOT za finančnú podporu a možnosť reprezentovať a všetkým tým, ktorí prišli povzbudiť toto úspešné podujatie svojou osobnou účasťou.

Predchádzajúce novinky

SFÉRA, a.s., splnila požiadavky pre evidenciu v zozname kvalifikovaných dodávateľov
11. 8. 2022

Získanie štatútu kvalifikovaného dodávateľa deklaruje spôsobilosť právneho subjektu plniť úlohu dodávateľa podľa štandardov pre záruky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Zápis do zoznamu (Seznam kvalifikovaných dodávatelů - SKD) vykonáva Ministerstvo...

Poďakovanie z Ukrajiny
25. 7. 2022

V súvislosti s našou materiálnou a finančnou pomocou venovanou Ukrajine, ktorej výrazná časť bola doručovaná prostredníctvom ukrajinskej charitatívnej organizácii Bratské rameno, sa pre nás stal príjemným prekvapením prejav ich poďakovania. Bola nám doruč...

Príchod teplých dní doprial našim mimopracovným akciám
28. 6. 2022

Mesiace máj a jún sa vo SFÉRE niesli okrem pracovnej atmosféry aj v znamení budovania vzťahov medzi zamestnancami a ich rodinami. Pre našich kolegov sme pripravili niekoľko podujatí. Pravidelne každý mesiac sa stretávame na bowlingu v Bowlingovom Národno...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®