všetky novinkyNovinkySFÉRA na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre

31. 5. 2019

V dňoch 21. - 24. 5. 2019 sa uskutočnil 26. medzinárodný strojársky veľtrh na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Veľtrh je najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Od svojich začiatkov je špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.

Spoločnosť SFÉRA, a.s, bola prítomná s prezentáciou svojho partnerského projektu so spoločnosťou Bizzcom, s.r.o., a jeho výsledkami. Cieľom bol vývoj riešenia na vizualizáciu pracovísk výrobných liniek priemyselných podnikov prostredníctvom virtuálnej reality / rozšírenej reality a real-time.

Riešenie umožňuje navrhnúť a skomponovať výrobnú linku z jednotlivých robotizovaných pracovísk s možnosťou zmeny poradia, rozloženia v priestore, zmeny rozmerov, koridorov pre materiál, bezpečnosť, ergonómiu a ďalších parametrov. Významnou pridanou hodnotou je vizualizácia prostredníctvom virtuálnej reality aj vo výrobnej hale, ktorá ešte neexistuje.

Súčasťou veľtrhu boli aj odborné sprievodné semináre zamerané na aktuálnu problematiku. Nosnými témami tohto ročníka boli „Inovačný potenciál v priemysle“, „Nové technológie a postupy v strojárskom sektore“ a „Rozvoj duálneho vzdelávania ako jednej z foriem získavania kvalifikovanej pracovnej sily“.

Predchádzajúce novinky

ETIP-SNET - European Technology and Innovation Platforms-Smart Networks for Energy Transition
24. 5. 2019

  Dagmar Jarásová, ako zástupkyňa spoločnosti sféra, a.s., sa v rámci platformy ETIP-SNET stala dňa 22.5.2019 členkou pracovnej skupiny WG5 - Innovation implementation in the business enviroment. Platforma European Technology and Innovation Platforms (E...

Nová zrealizovaná zákazka pre Slovnaft, a.s.
23. 5. 2019

Zrealizovali sme zaujímavú zákazku pre spoločnosť Slovnaft, a.s., zameranú na aktualizáciu technologických výkresov P&ID (process and instrumentation diagram). Tieto typy dokumentácie sú nevyhnutné pre prevádzkovanie technológie a majú kľúčový význam...

Úspešný pilotný ročník technologického festivalu IXPO
17. 5. 2019

Na celkovo 6 pódiách vystúpilo počas IXPO 2019 niekoľko desiatok odborníkov a spíkrov. Na hlavnom Orange pódiu odznela prezentácia nášho riešenia vzdelávania zamestnancov pomocou virtuálnej reality. Spoločný projekt predstavil Ing. Dávid Ondruš zo spoločn...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®