všetky novinkyNovinkySFÉRA, a.s., uspela vo výberovom konaní na dodávku informačných systémov pre českú spoločnosť OTE, a.s.

25. 5. 2022

Vyhlásenie výberového konania spoločnosťou OTE, a.s., ktorá je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a plynom na českom trhu, bolo veľkou výzvou pre viacerých renomovaných domácich, ale aj zahraničných poskytovateľov informačných technológií.

SFÉRA, a.s., zareagovala na  požiadavku ohľadom dodávky, prevádzky a podpory informačných systémov pre evidenciu záruk pôvodu energií - elektriny, biometánu, tepla, vodíka (EZP) a informačných systémov pre evidenciu plnenia využitia obnoviteľných zdrojov v doprave (EVOZED) a predložila ponuku, ktorá vo vysoko konkurenčnom prostredí uspela a stala sa víťaznou.

Výsledkom bolo podpísanie zmluvy medzi oboma spoločnosťami, ktorého sa 18.mája 2022 v sídle spoločnosti OTE, a.s., zúčastnili za stranu objednávateľa Ing. Michal Puchel, predseda predstavenstva a Ing. Michal Ivánek, podpredseda predstavenstva a za stranu dodávateľa RNDr. Eduard Haluška, CSc., generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SFÉRA, a.s. Obe strany si navzájom predstavili projektový tím a následne bezodkladne zahájili prípravné práce na projekte.

Spoločnosť OTE, a.s., ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a plynom je kľúčovou inštitúciou, ktorá zabezpečuje fungovanie energetického trhuZabezpečuje nielen rovnováhu medzi dopytom a ponukou, ale je aj informačnou centrálou pre trh s elektrinou a plynom. Naše riešenie zabezpečí tejto významnej českej spoločnosti dodávku, prevádzku a 6 ročnú podporu informačných systémov EZP a EVOZED.

SFÉRA, a.s., je dodávateľom vlastných informačných systémov pre organizátora trhu s elektrinou na Slovensku pre spoločnosť OKTE, a.s., a od 1.7.2019 aj na Ukrajine pre spoločnosť Oператор ринку, ktorá nepretržite prevádzkuje tieto systémy aj v tomto ťažkom období. Tým naďalej potvrdzujeme svoju pozíciu medzi dodávateľmi informačných technológií pre strategické energetické podniky doma a v zahraničí. 

 

Predchádzajúce novinky

Reprezentácia VltavaRun 2022
24. 5. 2022

Najväčší štafetový beh na Slovensku našim nadšencom z ŠK SFÉRA už nestačil a chceli si vyskúšať niečo nové. Cez víkend 14. - 15.5.2022  bežali Vltava Run - ešte väčšie, dlhšie a náročnejšie štafetové preteky zo Šumavy do Prahy. Veľkou výzvou bolo už len ...

Trendy vo vývoji údržby - Liblice 2022
10. 5. 2022

Po takmer troch rokoch sa opäť konala  konferencia Údržba pro TOP manažery 2022 s podtextom „Udržitelný rozvoj, digitalizace a robotizace – za vším je člověk“ SFÉRU zastupovali naši kolegovia Ing. Marek Molnár a Mgr. Martin Gažo, ktorí zbierali informáci...

Existujú riešenia na zmiernenie krízy na energetickom trhu?
5. 5. 2022

Aktuálna situácia na slovenskom energetickom trhu bola ústrednou témou májovej diskusie odbornej platformy ENERGOKLUB®, ktorej sa zúčastnili okrem iných hostí aj predseda regulačného úradu ÚRSO Andrej Juris, predsedníčka Združenia dodávateľov energií Jana...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®