všetky novinkyNovinkySFÉRA, a.s., splnila požiadavky pre evidenciu v zozname kvalifikovaných dodávateľov

11. 8. 2022

Získanie štatútu kvalifikovaného dodávateľa deklaruje spôsobilosť právneho subjektu plniť úlohu dodávateľa podľa štandardov pre záruky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Zápis do zoznamu (Seznam kvalifikovaných dodávatelů - SKD) vykonáva Ministerstvo pro místní rozvoj a je podmienené splnením požiadaviek zákona Českej republiky o verejnom obstarávaní.

Zoznam poskytuje nielen informatívny, ale aj úradný Výpis zo zoznamu kvalifikovaných dodávateľov.

Keďže pôsobnosť firmy SFÉRA, a.s., prekračuje hranice Slovenska a medzi jej zákazníkov patria aj strategické podniky susedných štátov, zápisom do SKD dosiahneme efektívnejšie dokladovanie listinných požiadaviek v rámci zákaziek verejného obstarávania v Českej republike.

Predchádzajúce novinky

Poďakovanie z Ukrajiny
25. 7. 2022

V súvislosti s našou materiálnou a finančnou pomocou venovanou Ukrajine, ktorej výrazná časť bola doručovaná prostredníctvom ukrajinskej charitatívnej organizácii Bratské rameno, sa pre nás stal príjemným prekvapením prejav ich poďakovania. Bola nám doruč...

Príchod teplých dní doprial našim mimopracovným akciám
28. 6. 2022

Mesiace máj a jún sa vo SFÉRE niesli okrem pracovnej atmosféry aj v znamení budovania vzťahov medzi zamestnancami a ich rodinami. Pre našich kolegov sme pripravili niekoľko podujatí. Pravidelne každý mesiac sa stretávame na bowlingu v Bowlingovom Národno...

Jednotný európsky denný trh s elektrinou sa stal realitou
13. 6. 2022

Projekt prepojenia európskych denných trhov s elektrinou, tzv. Core Flow-based Market Coupling (Core FB MC) bol začiatkom júna (8.6.2022) úspešne uvedený do funkčnej prevádzky. Fungovanie mechanizmu Core FB MC zaistí od tohto dátumu prepájanie jednotného...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®