všetky novinkyNovinkysféra, a.s., signatárom Memoranda o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

8. 7. 2019

Dňa 27.6.2019 Juraj Bezděk ako zástupca sféra, a.s., podpísal memorandum o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.

Sféra sa ako jeden z 29 subjektov stala signatárom slovak.AI, ktorá združuje univerzity a ústavy SAV, komerčné firmy ako aj verejné a vládne inštitúcie.

Jednou z prvých aktivít slovak.AI bola príprava odporúčaní pre Akčný plán digitálnej transformácie SR, ktorý bol pripravovaný v gescii Úradu podpredsedu SR pre investície a informatizáciu.

Slovensko začína čeliť “technologickej nezamestnanosti", OECD nás zaradila medzi najzraniteľnejšie krajiny, ktoré sú ohrozené automatizáciou a robotizáciou. Zároveň čelíme vysokému odlivu kvalitných ľudí, náš vzdelávací systém nereflektuje rýchlo sa meniace potreby trhu. Technologické trendy na čele s umelou inteligenciou už dnes zásadne ovplyvňujú ekonomický vývoj, ako aj bežný život každého človeka. Jej správne využitie je kľúčové pre inovatívnu ekonomiku a udržanie si konkurencieschopnosti.

Slovak.AI preto vypracovala odporúčania v štyroch oblastiach:

Pričom náš kolega Juraj Bezděk viedol ako predseda pracovnú skupinu Biznis & Verejný sektor. Finálny dokument so všetkými odporúčaniami je možné stiahnuť tu – AI Odporúčania.

 

 

 

Predchádzajúce novinky

Ukrajina a XMtrade®/PXS majú za sebou prvú aukciu na dennom trhu s elektrinou
2. 7. 2019

Proces liberalizácie trhu s elektrinou na Ukrajine zaznamenal ďalší historický míľnik. Premiérová aukcia na dennom trhu s elektrinou dopadla úspešne aj vďaka spoločnosti sféra, a.s. Pre tamojšieho operátora trhu sme vyvinuli informačný systém XMtrade®/PXS...

Registrácia sféry do Programu pilotného procesu T-AI
24. 6. 2019

                                             Spoločnosť sféra, a.s., sa 17.6.2019 stala účastníkom pilotného programu na overenie etického prístupu v rozvoji Umelej Inteligencie Trustworthy-AI pripraveného expertnou skupinou pri Európskej komisii (High-l...

Virtuálna realita – revolúcia v zaškoľovaní zamestnancov
13. 6. 2019

19. ročník Národného fóra údržby (NFÚ) sa niesol v znamení nových trendov a technológií v oblasti údržby pod generálnym partnerstvom spoločnosti SFÉRA, a.s. V rámci našej účasti sme prezentovali  vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality. Virtu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®