všetky novinkyNovinkysféra, a.s., a podpora študentov

14. 3. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., špeciálne pre študentov vysokých a stredných škôl s technickým zameraním, pripravila možnosť, ako uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať skúsenosti v oblasti vývoja a podpory softvéru pre významné spoločnosti.

Cieľom je pomôcť študentom nadobudnúť odbornú prax už počas štúdia na vysokej škole a prispieť k zvýšeniu kvalifikácie absolventov. Úzko spolupracujeme so študentmi, ktorí považujú za dôležité a cenné zdokonaľovať svoje teoretické poznatky zo štúdia pre svoje budúce povolanie. Študenti môžu neskôr v prípade záujmu plynule prejsť do pracovného pomeru bez obáv z neznámeho prostredia a s kvalitným zázemím a istotou. Viac informácií nájdete v časti spolupráca so školami.

Predchádzajúce novinky

Aplikácia sféra, a.s., v AppStore
4. 3. 2016

K 1. marcu 2016 spoločnosť sféra, a.s., uviedla svoju prvú aplikáciu pre smartfóny a tablety. Produktu Legislatívne povinnosti k webovej aplikácii pribudla aj mobilná aplikácia pre iOS. Aplikácia poskytuje neustále aktualizovaný prehľad legisl...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
29. 2. 2016

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva,...

XMtrade® V1.7 zabezpečí účastníkom trhu nahlasovanie transakcií podľa nariadenia REMIT
1. 2. 2016

K dispozícii je nová verzia informačného systému XMtrade® V1.7. Účastníkom trhu s elektrinou a plynom zabezpečí podporu pre plnenie povinností z nariadenia REMIT. V produkčnej prevádzke je od 5. januára 2016. Tento termín bol totiž určený nariade...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®