všetky novinkyNovinkySféra a FIIT STU pokračujú v partnerstve

16. 8. 2019

Po úspešnej spolupráci v predchádzajúcom roku sa naša spoločnosť stala jedným z troch Platinových partnerov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj pre nastávajúci akademický rok 2019 - 2020.

Teší nás, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k rozvoju vzdelávania na Slovensku a podporiť výskumné aktivity univerzity. Toto spojenie zároveň našej spoločnosti prinesie možnosť riešiť so špičkovými odborníkmi úlohy uplatniteľné v praxi.

Tabuľa partnerov:

 

 

 

 

Predchádzajúce novinky

XMatik®.smart|EAM certifikovaný pre evidenciu a plánovanie skúšok VTZ
2. 8. 2019

Technická inšpekcia SR vykonala skúšku a potvrdila súlad XMatik®.smart|EAM s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Používaním XMatik®.smart|EAM s rozširujúcim balíkom VTZ je garantované splnenie legislatívnych požiadaviek, kto...

Do práce na bicykli 2019 – obhájili sme prvé miesto
19. 7. 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli. „Bikefriendly“ zázemie sféra, a.s., využilo 16 kolegýň a kolegov. Zostavili 4 tímy, ktorých, v prvom rade, účasť nás veľmi teší. V priebehu mája absolvovali 413 jázd do práce a z práce ...

sféra, a.s., signatárom Memoranda o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI.
8. 7. 2019

Dňa 27.6.2019 Juraj Bezděk ako zástupca sféra, a.s., podpísal memorandum o spolupráci v rámci Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Sféra sa ako jeden z 29 subjektov stala signatárom slovak.AI, ktorá združuje univerzity a ústavy ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®