všetky novinkyNovinkySFÉRA a Bizzcom predstavili inovácie z oblasti rozšírenej reality na BRIGHT letnej škole univerzít

20. 8. 2021

Od 19. do 30. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná letná škola 5 univerzít, ktorú organizovala  Technická univerzita v rumunskom Kluži-Napoči  spolu so svojimi partnermi z konzorcia BRIGHT. Medzi inovatívnymi projektami účastníkov konzorcia boli odprezentované aj spoločné riešenia Bizzcom (člen konzorcia BRIGHT) a SFÉRA z oblasti digitalizácie priemyselných podnikov. Celkovo sa na letnej škole zúčastnilo 330 účastníkov z viac ako 20 európskych krajín.

Ideou letnej školy bolo prepojiť talentovaných študentov a akademickú obec s expertami z praxe.  Počas dvoch týždňov sa mali študenti možnosť oboznámiť s inováciami z oblasti medicínskeho 3D dizajnu a 3D tlače, počítačom podporovaného dizajnu, počítačom podporovanej výroby a využitia nástrojov virtuálnej a rozšírenej reality.

Okrem zaujímavých prednášok lektorov z rumunských a zahraničných univerzít a odborníkov z praxe mali študenti možnosť pripraviť 3D návrhy vylepšení medicínskych pomôcok. V laboratórnych podmienkach priamo u partnerov konzorcia absolvovali aj celý proces validácie, optimalizácie a testovania svojho návrhu. Na záver mali možnosť zrealizovať tlač navrhnutých 3D modelov. Popri tom získavali cennú spätnú väzbu od lekárov z praxe a expertov BRIGHT konzorcia (Materialise (Belgicko), EnvisionTEC (Nemecko), 3D Systems (Nemecko), Spee3D (Nemecko), Stratasys (Francúzsko), NU Technologies (Rumunsko), Symme3D (Rumunsko), and Omni3D (Poľsko)

Bizzcom a SFÉRA sa spoločne predstavili v bloku venovanom virtuálnej a rozšírenej realite. Riešenia na báze týchto technológií, ktoré vyvinuli pre oblasť plánovania a dizajnu výrobných liniek, údržby,  pracovných postupov a školení sú nevyhnutnou súčasťou digitálnej  transformácie priemyselných firiem  (Prípadová štúdia - Vizualizácia a podpora údržby výrobných liniek). Medzi ďalšími prezentujúcimi boli aj spoločnosti z oblasti počítačom podporeného dizajnu a výroby CADWorks (Rumunsko) a  Solfins 3D (Srbsko),

Všetci partneri konzorcia vyjadrili svoju pripravenosť spolupracovať v budúcnosti so študentmi a učiteľmi účasťou na ďalšej letnej škole BRIGHT (príprava diplomových/magisterských/doktorandských prác, spolupráca na výskumných projektoch, hostovanie študentov/výskumných pracovníkov vo svojich výrobných zariadeniach alebo laboratóriách, atď.).

Ďalšia letná škola sa bude konať v Chorvátsku (Brijuni) v priebehu júla 2022 so zameraním na 3D tlač / VR/ AR /, lekárske aplikácie s podporou a pod dohľadom partnerov konzorcia BRIGHT.

 

Predchádzajúce novinky

SFÉRA sa opäť zapojila do kampane „Do práce na bicykli“
6. 8. 2021

Pozitívna „cykloatmosféra“ zavládla na Slovensku počas júna. Tohtoročnej kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo takmer 1300 zamestnávateľov. SFÉRA bola opäť medzi nimi. Spolu 12 kolegýň a kolegov zostavilo 3 tímy. Účasť v kampani bola skvelou motiváci...

Na Ukrajinskom energetickom fóre SFÉRA predstavila skúsenosti z prepájania trhov a inovácie pre distribútorov
21. 7. 2021

Ukrainian Energy Forum je jedným z najdôležitejších stretnutí expertov, zástupcov štátnych inštitúcií a účastníkov trhu zo sektora energetiky na Ukrajine. Témami 12. ročníka, ktorý sa konal 14. - 16.7. 2021 v Kyjeve, bol vplyv legislatívy európskej energe...

Registrácia na ENERGOFÓRUM® 2021 je otvorená!
16. 7. 2021

Sme nadšení, že po minuloročnej vynútenej pauze, ktorú sme vyplnili online diskusiou zo štúdia, vám opäť budeme môcť v tradičnej forme sprostredkovať najaktuálnejšie témy, ktorými žije energetika. Už teraz môžeme prezradiť, že hlavným rečníkom prvého dňa...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®