všetky novinkyNovinkySeminár Spotrebná daň zo zemného plynu

9. 2. 2012

Dňa 9. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnil v poradí piaty odborný seminár z oblasti energetiky organizovaný spoločnosťou sféra, a.s., tentoraz zameraný na spotrebnú daň zo zemného plynu. Ťažiskovou témou seminára bola ostatná novela č. 546/2011 Z. z. zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, účinná od 1. 1. 2012.

Na seminári sa zúčastnilo 51 predstaviteľov 30 spoločností, registrovaných ako daňoví dlžníci, prípadne oprávnení spotrebitelia. V úlohe prednášateľky vystúpila mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa odboru spotrebných daní a vedúca oddelenia spotrebnej dane colnej sekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Účastníci seminára boli oboznámení s obsahom zákona 546/2011 Z. z., ktorý je piatou novelou zákona č. 609/2007 Z. z., pričom ešte v priebehu tohto roka je naplánovaná ďalšia, šiesta novela (účinnosť od 1. 3. 2012). Prednáška bola rozdelená podľa jednotlivých novelizovaných paragrafov, týkajúcich sa spotrebnej dane zo zemného plynu, konkrétne predmet a sadzba dane, oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ, vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť daň, registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane, vrátenie dane, vedenie evidencií, osobitné ustanovenia pre stlačený zemný plyn, daňová kontrola a správne delikty. Vysvetlené boli spoločné ustanovenia, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2012 a úpravám účinným od 1. 4. 2012. Záver seminára bol venovaný inštrukciám pri vypĺňaní tlačiva daňového priznania spotrebnej dane zo zemného plynu, ktoré je práve vo februári potrebné podať prvý krát v súlade s novelou 546/2011 Z. z.

Možnosť položiť otázky odborníčke v oblasti spotrebných daní využili účastníci seminára nie len počas odborného výkladu, ale aj individuálne v rámci prestávky. mjr. Ing. Andrea Pavileková zodpovedala podrobne všetky otázky, doplnila vždy konkrétne odvolanie na príslušnú legislatívu, inštrukcie a skúsenosti z praxe.

Bližšie informácie o ďalších pripravovaných seminároch nájdete na samostatnej stránke www.seminare.sfera.sk

Predchádzajúce novinky

sféra, a.s., opäť pomáha svojou kvapkou krvi
17. 1. 2012

Zamestnanci spoločnosti sféra, a.s., sa 17.1.2012 už po štvrtýkrát zúčastnili darovania krvi v Národnej transfúznej službe v Ružinove a pokračujú tým v tradícii "sféra kvapka krvi pre život", ktorá bola založená v roku 2010. Doteraz darovalo krv 32 darcov...

Energetický dispečing v ŽSR
22. 12. 2011

Naša spoločnosť nadviazala na úspešnú spoluprácu so Železnicami Slovenskej republiky a podpísala zmluvu na dodávku energetického dispečingu. Energetický dispečing zabezpečí pre objednávateľa komplexnú podporu procesov a činností, ktor...

PF 2012
22. 12. 2011


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®