všetky novinkyNovinkySeminár pre účastníkov ukrajinského trhu s elektrinou

4. 4. 2019

Podľa ustanovení ukrajinského zákona o trhu s elektrinou sa má od 1. 7. 2019 ukrajinský veľkoobchodný trh plne liberalizovať. To znamená, že všetky procesy, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie trhu, musia byť ukončené k tomuto dátumu. Ukrajinský operátor trhu, ENERGORYNOK, nie je v tomto ohľade výnimkou. V spolupráci so spoločnosťou sféra, a.s., aktuálne finišuje implementáciu nového informačného systému pre denný a vnútrodenný trh s elektrinou. V rámci týchto aktivít a za účelom zvýšenia praktických zručností práce so systémom XMtrade®/PXS, vyvinutého pre ENERGORYNOK, zorganizovala sféra, a.s., v Kyjeve seminár pre účastníkov trhu s elektrinou.

Na seminári (26. 3. 2019) sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Okrem súčasných a potenciálnych dodávateľov a obchodníkov s elektrinou prišli aj zástupcovia distribučných spoločností a výrobcov elektriny. Medzi záujemcami však nechýbali ani predstavitelia ministerstiev, ukrajinského regulátora (NEURC) a samotného organizátora trhu.

Seminár otvoril predseda spoločnosti ENERGORYNOK, Yuriy Gnatiuk. Zároveň poďakoval spoločnosti sféra, a.s., za doterajšiu prácu. V prezentáciách pokračovali zástupcovia spoločnosti sféra, a.s. Libor Láznička v krátkosti predstavil rozvoj denného a vnútrodenného trhu na Slovensku a jeho integráciu v rámci stredoeurópskeho regiónu. Poukázal na hlavné výzvy pri implementácii krátkodobého trhu s elektrinou. Robert Maier podrobne vysvetlil princípy fungovania systému XMtrade®/PXS. Na praktických príkladoch ukázal, ako prostredníctvom systému obchodovať. Martin Kaňuk predstavil ďalšie produkty a skúsenosti spoločnosti sféra, a.s., v energetike. Primárne ide o produkt XMtrade®, ktorý je určený pre podporu aktivít dodávateľov a obchodníkov s energiami. Funkcionality druhého predstaveného produktu XMatik®.smart|MDM využijú hlavne distribučné spoločnosti, ale aj poskytovatelia obchodného merania pri zbere a správe nameraných údajov z elektromerov. O oba produkty prejavili účastníci veľký záujem a nadviazali sme kontakty s viacerými významnými ukrajinskými spoločnosťami.

Predchádzajúce novinky

Po druhýkrát podporíme NFÚ 2019 ako generálny partner
2. 4. 2019

Vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov. Aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe.  Nové produkty a riešenia vedúce k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku. Toto všetko prináša 19. ročník medzinárodnej konferenci...

Záruky pôvodu elektriny od 1.1.2020 po novom
8. 3. 2019

Novým projektom pre spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečíme implementáciu informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ ...

Nová zákonná povinnosť spoločnosti OKTE, a.s.
5. 3. 2019

Pre spoločnosť OKTE, a.s., v predstihu implementujeme systém pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Činnosť zúčtovania zabezp...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®