všetky novinkyNovinkySeminár o spoločnom CZ-SK-HU trhu s elektrinou

12. 6. 2012

Dňa 11. júna 2012 sa v Brne konal seminár, ktorý špeciálne pre účastníkov trhu s elektrinou pripravili jeho organizátori za ČR (OTE, a.s.) a SR (OKTE, a.s.). Seminár bol zameraný na plánované zmeny súvisiace so zavedením implicitnej alokácie cezhraničných kapacít na profiloch ČR-SR a SR-HU a z toho vyplývajúce dopady na činnosť účastníkov trhu v ČR, SR a HU. Market Coupling (angl. označenie metódy prepojenia trhov) CZ-SK-HU rozšíril projekt spoločného CZ-SK trhu, ktorý bol úspešne spustený v septembri 2009.

Úvodné teoretické informácie, históriu projektov a jednotlivé subjekty, ktoré sa na nich svojou činnosťou aktívne podieľajú, predstavil zástupca OKTE, a.s. Spustenie projektu prepojenia trhov ČR, SR a HU je naplánované na začiatok septembra 2012. Zástupca OTE, a.s., detailne predstavil zásady jeho fungovania s dôrazom na zavedený časový harmonogram jednotlivých činností v rámci obchodného dňa, spôsob komunikácie s účastníkmi trhu a tiež postupy, ktoré budú aplikované v prípade uplatnenia druhej aukcie, modifikácii dostupnej prenosovej kapacity alebo pri rozpojení trhov na profiloch CZ-SK, SK-HU.

Organizáciu akcie zabezpečovala spoločnosť sféra, a.s.

Predchádzajúce novinky

Modernizácia fakturácie v spoločnosti SEPS, a.s.
11. 6. 2012

V súvislosti s rozšírením integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o denný trh Maďarska budú zmenené aj fakturačné procesy v SEPS, a.s. Modernizáciu zabezpečíme na základe kontraktu so&n...

sféra, a.s. ako sponzor CESCG 2012
3. 5. 2012

Naša spoločnosť sponzorsky podporila 16. ročník stredoeurópskeho študentského seminára Central European Seminar on Computer Graphics, ktorý sa konal pod záštitou rakúskeho veľvyslanca v SR, v dňoch 29. apríla - 2. mája 2012 v Smoleniciach. Central Eu...

Nové partnerstvo a riešenie
23. 4. 2012

V týchto dňoch sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Google. Ide o  licenčnú zmluvu pre predaj našich komerčných softvérových riešení v oblasti pozicionovania a zobrazovania fyzikálnych objektov na mapách s použitím technológi...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®