všetky novinkyNovinkyRumunsko úspešne pripojené k slovenskému, českému a maďarskému trhu s elektrinou

20. 11. 2014

Dňa 19.11.2014 bol úspešne odštartovaný spoločný slovenský, český, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou formou implicitnej alokácie cezhraničný profilov prostredníctvom osvedčeného mechanizmu Market Coupling.

Medzinárodný projekt bol realizovaný za účasti príslušných organizátorov trhov (OKTE, OTE, HUPX, OPCOM), prevádzkovateľov prenosových sústav (SEPS, ČEPS, MAVIR, TRANSELECTRICA) a národných regulátorov (ÚRSOERÚMEKH, ANRE) s výdatnou podporu dodávateľov informačných systémov, medzi ktorými nemohla na Slovensku chýbať spoločnosť sféra, a.s., dodávateľ informačného systému organizátora denného trhu, nášho produktu XMtrade®/ISOT. Tento projekt, ktorý odštartoval prepojením slovenskej a českej obchodnej zóny dňa 1.9.2009 a rozšírením o maďarský trh s elektrinou dňa 11.9.2012, nadväzuje na úspešnú integráciu denných trhov s elektrinou v našom regióne.

Predchádzajúce novinky

IMS - inteligentné meracie systémy
11. 11. 2014

Adaptujeme informačné systémy spoločnosti OKTE, a.s., na sprístupnenie údajov meraných pomocou IMS koncovým odberateľom. Informačné systémy rodiny XMtrade® v spoločnosti OKTE, a.s., pripravujeme na nové požiadavky Vyhlášky MH SR č. 358/2013, podľa k...

Rozšírenie infraštruktúry v OKTE, a.s.
11. 11. 2014

Modernizujeme a zvyšujeme bezpečnosť prevádzky informačných systémov spoločnosti OKTE, a.s. Naša spolupráca so spoločnosťou OKTE, a.s., pokračuje rozšírením technickej a programovej infraštruktúry informačných systémov, pre ktoré zmluvne z...

Rozšírenie energetického dispečingu v ZSSK
11. 11. 2014

Zabezpečenie podmienok pre plnenie povinností zákona o energetickej efektívnosti a smernice 2012/27/EÚ. Po piatich rokoch prevádzky rozširujeme elektroenergetický dispečing v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., o podporu ďalších ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®