všetky novinkyNovinkyRozšírenie technickej podpory pre MAGNA E. A. s.r.o.

22. 7. 2011

Naša spoločnosť uzavrela s dlhoročným zákazníkom MAGNA E. A. s.r.o., novú zmluvu o komplexnej podpore prevádzky riešení pre obchodovanie s elektrinou aj s plynom na báze produktu XMtrade®. Podporné služby zahrňujú technickú a technologickú podporu prevádzky a rozvoja aplikačných modulov, starostlivosť o užívateľov, servis technickej infraštruktúry a pravidelné konzultačné služby pre podporu rozvoja v súlade s rozvojom obchodných procesov a legislatívneho prostredia.

Predchádzajúce novinky

MicroStation V8i (SELECTseries 3) beta verzia
11. 7. 2011

Spoločnosť Bentley pripravuje pre uvoľnenie na komerčné použitie ďalšiu verziu jej úspešného produktu MicroStation V8i. Z toho dôvodu otvorila koncom júna tzv. Technology Preview Program pre MicroStation V8i (SELECTseries 3). Tento program umožňuje ...

Spolupráca so Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
4. 7. 2011

V rámci rozširovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o ďalšej spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals...

Spotrebná daň z elektriny - energetický seminár
28. 6. 2011

Dňa 28. júna 2011 sa uskutočnil v poradí druhý energetický seminár, tentoraz zameraný na spotrebnú daň z elektriny. Spoločnosť sféra, a.s., tak nadviazala na pozitívny ohlas odbornej energetickej verejnosti, zaznamenaný po Špeciálnom seminári pre pr...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®