všetky novinkyNovinkyRozšírenie partnerskej spolupráce medzi skupinou MOL a sféra, a.s.

6. 12. 2011

V rámci ďalšieho rozširovania dlhodobej strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET s útvarom Logistiky spoločnosti Slovnaft, a.s. Dohoda je realizovaná Rámcovou zmluvou, uzavretou na obdobie 2 rokov a zabezpečuje trvalé poskytovanie technickej podpory, funkčný rozvoj informačného systému, dodávku špeciálnych služieb, konzultácií a školení.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2011
24. 10. 2011

Dňa 20. a 21. októbra 2011 sa stali Vyhne a Hotel Sitno centrom pozornosti širokej energetickej verejnosti. Dôvodom bol 6. ročník medzinárodnej odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® 2011, ktorú organizovala spoločnosť sféra, a.s. Celkovo 215 účas...

Záporné ceny na portáli ISOT
6. 10. 2011

V rámci rozvoja, ktorý spoločnosť OKTE, a.s., uskutočňuje v súlade európskymi štandardmi a odporučeniami, sa na organizovanom dennom trhu na Slovensku a v Čechách, po dohode príslušných regulátorov, zavádzajú záporné ceny p...

Zmeny v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok
28. 9. 2011

Dňa 27. septembra 2011 sa uskutočnil v poradí tretí energetický seminár. Hovorilo sa o zmenách v procesoch denného trhu a zúčtovania odchýlok. Téma zaujala 109 účastníkov z 57 spoločností -  účastníkov denného trhu s el...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®