všetky novinkyNovinkyRozšírenie nasadenia XMtrade® v spoločnosti Pow-en, a.s.

14. 7. 2014

Náš dlhoročný partner, spoločnosť Pow-en, a.s., spracováva v XMtrade® nie len agendu dodávateľa elektriny, ale aj dodávateľa plynu.

Prvotné nasadenie XMtrade® pre podporu dodávateľa elektriny bolo úspešne realizované v roku 2008 v počiatkoch liberalizácie trhu.

Ponuka kombinovanej dodávky elektriny a plynu pre odberateľov Pow-en, a.s., je na pozadí zabezpečená informačným systémom XMtrade®. Ide o moduly pre správu bilančnej skupiny, fakturáciu, zúčtovanie energií, elektronickú komunikáciu s PDS a sledovanie platobnej disciplíny odberateľov. Podpora druhej komodity je zabezpečená aj pri výmene dát s účtovným systémom (export faktúr a import úhrad).

Rozšírené sú aj služby technickej a technologickej podpory pre produkčnú prevádzku XMtrade®.

Predchádzajúce novinky

Rozšírenie XMatik®.NET/FMM pre spoločnosť DUSLO
23. 6. 2014

Pre spoločnosť Duslo, a.s., pripravujeme rozšírenie nášho produktu, informačného systému pre správu a údržbu majetku (XMatik®.NET/FMM - Facility Management and Maintenance) o funkčnosti pre podporu materiálovo technického zabezpečenia údržby. Po ú...

ENERGOFÓRUM 2014 - plyn
6. 6. 2014

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM 2014 - plyn, s podtitulom Dajme plynu šancu, sa konala v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom...

Periodický audit Systému manažérstva kvality
24. 4. 2014

Dňa 14. apríla 2014 spoločnosť Det Norske Veritas vykonala v našej spoločnosti periodický audit Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2008. Audit bol ukončený úspešne. Vedúci audítor vyhlásil, že Systém manažérstva kvality našej spoločnosti je plne ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®