všetky novinkyNovinkyRozšírenie informačného systému obchodu a meraní v SEPS, a.s.

17. 9. 2013

O aplikácie súvisiace s novou legislatívou rozširujeme informačný systém obchodu a meraní v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.), kde na báze overeného produktu XMatik®.NET/ISOM vykonáva naša spoločnosť podporu jeho prevádzky do konca roku 2014. Ide o riešenia, ktoré súvisia so zmenami v energetickej legislatíve, predovšetkým s Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. V rámci technickej a technologickej podpory, teda služieb na zabezpečenie spoľahlivej nepretržitej prevádzky, poskytujeme aj pre rozšírenú verziu operatívne riešenie incidentov v náročných lehotách, ktoré si vyžadujú procesy v SEPS, a.s.

Predchádzajúce novinky

Prevádzková infraštruktúra pre IS v OKTE, a.s.
17. 7. 2013

Operátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s., uzatvoril kontrakt, na základe ktorého dodáme, nainštalujeme a uvedieme do prevádzky technickú a softvérovú infraštruktúru určenú na produkčnú prevádzku informačných systémov zákazníka....

Nový informačný systém pre centrálnu správu a zber nameraných údajov.
1. 7. 2013

Od 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., je v produkčnej prevádzke nový informačný systém operátora meraní XMtrade®/ISOM vo verzii V4.2 vyvinutý, dodaný a prevádzkovaný našou spoločnosťou sféra, a.s. Systém zabezpečuje správu a zber nameraných údajov od...

Úspešne sme odštartovali hodinový režim Intraday na zúčtovanie odchýlok v OKTE, a.s.
1. 7. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., v pondelok 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., úspešne uviedla do prevádzky novú verziu informačného systému zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO vo verzii V2.5.2. Nová verzia informačného systému zabezpečuje hodinový režim Intra...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®