všetky novinkyNovinkyRozšírenie informačného systému obchodu a meraní v Prenosovej sústave

2. 12. 2014

Naša spoločnosť získala v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., zákazku na rozšírenie informačného systému XMatik®.NET/ISOM. Nové požiadavky na systém boli vyvolané hlavne novými legislatívnymi povinnosťami, predovšetkým zákonom č. 383/2013 Z.z., ktorý mení definíciu odberných a odovzdávacích miest nepriamou novelou Zákona o energetike (Zákon č. 251/2012 Z.z.), Vyhláškou č. 423/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a aktualizáciou Prevádzkového poriadku Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.).

Predchádzajúce novinky

Odborné stretnutie Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
21. 11. 2014

Zástupcovia našej spoločnosti, ktorá je spoluzakladateľom Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov sa zúčastnili odborného stretnutia zameraného na problematiku inteli...

Rumunsko úspešne pripojené k slovenskému, českému a maďarskému trhu s elektrinou
20. 11. 2014

Dňa 19.11.2014 bol úspešne odštartovaný spoločný slovenský, český, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou formou implicitnej alokácie cezhraničný profilov prostredníctvom osvedčeného mechanizmu Market Coupling. Medzinárodný projekt bol realiz...

IMS - inteligentné meracie systémy
11. 11. 2014

Adaptujeme informačné systémy spoločnosti OKTE, a.s., na sprístupnenie údajov meraných pomocou IMS koncovým odberateľom. Informačné systémy rodiny XMtrade® v spoločnosti OKTE, a.s., pripravujeme na nové požiadavky Vyhlášky MH SR č. 358/2013, podľa k...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®